Beperkte of volledige diepgang

In een vroeg stadium van het overnameproces worden er tussen de adviseur(s) en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de doelstelling van het (financiële) onderzoek. Bij de positionering van het due diligence onderzoek in het gehele overnameproces is reeds aangegeven dat het due diligence proces al bij de eerste kennismaking tussen de partijen begint. Gedurende het overnameproces wordt door de koper, meestal na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, meer informatie over de over te nemen onderneming verkregen. Hierdoor is het mogelijk voor de koper zich een beeld te vormen over initiële bedrijfsrisico’s en waardecreërende aspecten (“valuedrivers”) van de onderneming. De diepgang van het due diligence onderzoek is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de initieel geïdentificeerde risico’s ten aanzien van de over te nemen onderneming. De hierin te onderscheiden mate van diepgang van de verificatiewerkzaamheden tijdens een due diligence onderzoek is als volgt weer te geven:

Diepgang van onderzoek

Verificatiewerkzaamheden

Rapportage

Beperkt

Zeer beperkt

Met name anaytische benadering

Volledig

Gericht op specifiek geïdentificeerde risico’s

Beschrijving van specifiek uitgevoerde verificatiewerkzaamheden

Acquisitiecontrole

Omvangrijk

Mogelijk een accountantsverklaring

Het uitvoeren van verificatiewerkzaamheden betekent naast het toepassen van de in de algemene accountantscontrole gangbare werkzaamheden zoals bestaanscontroles, verbandscontroles en cijferbeoordeling, tevens het beoordelen van de redelijkheid van de prognoses en het verifiëren van de ontwikkelingen binnen de branche. Voor de duidelijkheid er wordt geen accountantscontrole toegepast. Door de initieel geïdentificeerde bedrijfsrisico’s worden de aanpak van het due diligence onderzoek en de onderzoeksrichting bepaald. Het is mogelijk dat deze aanpak gedurende het onderzoek aangepast kan worden naar aanleiding van de bevindingen uit de due diligence werkzaamheden. Due diligence is een “dynamisch proces”.

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Bel mij terug

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie?
Vul uw gegevens in en wij bellen u z.s.m. terug.

Telefoonnummer achterlaten
Due diligence laten uitvoeren? Wij gaan direct voor u aan de slag