Waar moet u rekening mee houden?

Bij het bepalen van de aanpak van het due diligence onderzoek dient rekening gehouden te worden met een mogelijk geflatteerde financiële positie van de over te nemen onderneming. Dit betekent dat bezittingen en schulden mogelijk respectievelijk te hoog en te laag zijn verantwoord en dat de omzet en kosten dezelfde tendenties vertonen. Hiernaast kan het voorkomen dat de operationele activiteiten, met het oog op de korte termijn financiële effecten, zijn beïnvloed. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat:

  • Kostensaneringen plaatsvinden waardoor op korte termijn besparingen optreden met een nadelige invloed op de kwaliteit van de resultaten op langere termijn, te denken valt aan; reclamekosten, personeels- en ontwikkelingskosten.
  • Noodzakelijke herstructureringen niet worden uitgevoerd.
  • Onderhoud van activa (productiemachines) is achtergebleven of uitgesteld.
  • Geen vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden van verouderde activa (ICT omgeving, wagenpark, machines).
  • De werkdruk van het personeel te hoog is (personeelsbeleid).

Door deze operationele beslissingen kan het resultaat de afgelopen perioden kunstmatig zijn verhoogd hetgeen de kwaliteit van het resultaat in de toekomst ondermijnt. Het verifiëren van dergelijke tendenties zullen ook een belangrijk aspect vormen van het due diligence onderzoek.

Een potentiële koper zal met name geïnteresseerd zijn in de waarde van de onderneming onder normale omstandigheden. Incidentele (bijzondere) baten en lasten en niet bedrijfsgebonden activa en passiva dienen derhalve geïdentificeerd te worden. Deze incidentele (bijzondere) baten en lasten kunnen een structurele vermindering van de winstgevendheid in de afgelopen jaren hebben gecamoufleerd. Het proces van het identificeren en corrigeren van incidentele (bijzondere) of niet bedrijfsgebonden baten en lasten wordt ook wel “normaliseren” genoemd. De cijfers na normalisatie zullen normaliter als basis dienen voor de definitieve waardebepaling van de onderneming. Naast het beschouwen van de mogelijke tendenties, beïnvloeding van de resultaten door de leiding van de organisatie en de incidentele (bijzondere) posten in de financiële verantwoording van de onderneming, dient de due diligence adviseur ook een gedegen kennis van de ontwikkelingen in de markt, de branche en relevante omgevingsfactoren te hebben, teneinde de relevante exogene variabelen c.q. invloedsfactoren en hun impact op de “business performance” te begrijpen (bijvoorbeeld politiek, economie, wetgeving etc.).

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Bel mij terug

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie?
Vul uw gegevens in en wij bellen u z.s.m. terug.

Telefoonnummer achterlaten
Due diligence onderzoek uitvoeren? Wij gaan direct voor u aan de slag