Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Naast een gedetailleerd onderzoek van de resultaten uit het verleden en een analyse van de stand per heden worden ook de toekomstverwachtingen van de onderneming, zoals vastgelegd in prognoses (bedrijfsresultaten, noodzakelijke investeringen, kasstromen, ontwikkeling in werkkapitaal en liquiditeitsbehoefte) door het due diligence team beoordeeld. Deze toekomstgerichte informatie geeft de toekomstverwachting van de over te nemen onderneming weer, zoals de leiding van deze onderneming deze inschat. In de toekomst zal de koper van de onderneming de overname-investering terug dienen te verdienen. Het is derhalve van groot belang dat de prognoses van de onderneming een reële weergave zijn van de potentie van de onderneming. Om dit te beoordelen zullen ten aanzien van de prognoses de due diligence werkzaamheden met name bestaan uit:

  • Inzicht verkrijgen in het proces van de totstandkoming van de prognoses en het beoordelen van de kwaliteit hiervan.
  • Beoordelen, vastleggen en beschrijven van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de prognoses (kwantitatief en kwalitatief).
  • Beoordelen van de toereikendheid en betrouwbaarheid van de gegevens die gebruikt zijn bij het opstellen van de prognoses (onderbouwing met bescheiden).
  • Inzicht verkrijgen in de factoren die een belangrijke invloed hebben op de uitkomst van de prognoses en welke factoren slechts subjectief kunnen worden bepaald.
  • Beoordelen van de realisatie van de voorgaande prognoses met de werkelijke resultaten in die perioden.
  • Beoordelen van de prognoses ten opzichte van de laatst bekende (werkelijke) tussentijdse resultaten van de onderneming (komen deze werkelijke resultaten overeen met de prognose).
  • Nagaan of de prognoses juist zijn berekend en consistent zijn met andere financiële verantwoordingen zoals jaarrekeningen en management-informatie.
  • Beoordelen of het algemene beeld van de prognoses aansluit met de overige bevindingen van het due diligence onderzoek, resultaten uit het verleden en informatie verkregen van het management van de onderneming en uit de markt.

De toekomstverwachtingen van een onderneming vormen een belangrijke factor bij de bepaling van de ondernemingswaarde en uit hoofde hiervan nemen bovenstaande werkzaamheden een belangrijke plaats in bij het due diligence onderzoek.

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Bel mij terug

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie?
Vul uw gegevens in en wij bellen u z.s.m. terug.

Telefoonnummer achterlaten
Due diligence laten uitvoeren? Wij gaan direct voor u aan de slag