Regelmatig dient de strategie van een onderneming te worden heroverwogen, mede in het licht van de veranderde (economische) omstandigheden. Gebruik hiervoor een klankbord of een vertrouwenspersoon.
Strategische (her)oriëntatie

Corporate Finance activiteiten raken veelal de kern van de bedrijfsfilosofie van een (internationale) onderneming aangezien de betrokken adviseurs worden beschouwd als all-round bedrijfsadviseurs. Aspecten als bedrijfseconomie, fiscaliteit en regelgeving, juridische structuren, organisatiekunde, personeelsbeleid, IT, synergie en strategie dienen geïntegreerd te worden benaderd en beoordeeld aangezien deze zaken elkaar beïnvloeden. De keuze dient te worden gemaakt of de onderneming zelfstandig zal groeien, allianties zal aangaan of zal worden overgenomen. JM adviseurs gaan graag de uitdaging aan om de bestaande strategie van een onderneming te evalueren mede in het licht van de bereikte financiële resultaten.

Bedrijfsdoorlichting

Dit kan inhouden dat een bedrijfsdoorlichting is gewenst teneinde op onderbouwde wijze een aangepaste of geheel nieuwe strategie te kunnen ontwikkelen. Eventueel met JM netwerkpartners kan een stappenplan worden ontwikkeld teneinde dit proces te organiseren waarbij divers management van de onderneming kan worden betrokken. Door het inzetten van ervaren adviseurs kan op korte termijn het bedrijf op de belangrijkste operationele facetten kritisch worden beoordeeld, zodat tevens een benchmark kan worden gemaakt met andere soortgelijke bedrijven. Op basis van een sterkte/zwakte analyse kunnen dan strategische keuzes worden gemaakt.

Wenst u meer informatie omtrent strategische (her)oriëntatie?

Wenst u meer informatie over strategische (her)oriëntatie en het uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@jmpartners.nl of via het telefoonnummer 076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord.

Zij vertrouwen op JM Partners
  • Pepper
  • Total Concept
  • Easy Way
  • Vissenberg Machinebouw
  • De Visser Aannemingsbedrijf