Bedrijf verkopen waarde

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Het is waarschijnlijk de eerste vraag die u zichzelf stelde toen u besloot uw bedrijf te verkopen. Zo gemakkelijk als de vraag is gesteld, zo lastig is het om deze vraag te beantwoorden. Er bestaat namelijk geen algemeen geldende formule om de objectieve waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen. Het bepalen van de waarde van een te verkopen bedrijf is een subjectieve aangelegenheid, maar wel een zeer belangrijke stap in het overnameproces.  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.

Stel uw vraag:

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Manieren om de waarde te berekenen

Om de waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen zijn grofweg vier waarderingsmethoden te onderscheiden:

  • de intrinsieke waarde methode;
  • de multiple methode;
  • de rentabiliteitswaardemethode;
  • de kasstromenmethode (DCF- of APV-methode).

Hieronder worden deze methodes in het kort toegelicht.

Intrinsieke waarde methode

De eerste methode om de waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen, betreft de intrinsieke waarde methode. Het eigen vermogen zoals deze blijkt uit de jaarrekening van een onderneming wordt ook wel het ‘zichtbaar eigen vermogen’ genoemd. De reële waarde van het eigen vermogen wordt ook wel de ‘intrinsieke waarde’ van het eigen vermogen genoemd en wordt in het algemeen beschouwd als de minimale waarde van het te verkopen bedrijf.

Multiple methode

Bij de ‘multiple’ methode wordt de waarde van het te verkopen bedrijf berekend door een factor, de multiple, te vermenigvuldigen met de operationele verdiencapaciteit (EBIT of EBITDA; afhankelijk van het type bedrijf) van de onderneming. Deze methode wordt uit praktisch oogpunt vaak gebruikt in het MKB om de waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen.

Rentabiliteitswaardemethode

Dit betreft een waarderingsmethode waarbij de waarde van het te verkopen bedrijf wordt gebaseerd op de verwachte toekomstige nettowinsten (na belasting) in combinatie met een rendementseis welke afhankelijk is van het risicoprofiel van het bedrijf. Deze waarderingsmethode kent tevens een verbeterde variant waarbij ook de vermogenspositie ten opzichte van het balanstotaal wordt geëvalueerd (tekort/surplus aan eigen vermogen), hetgeen in de uiteindelijke waarde van het te verkopen bedrijf resulteert. Dit wordt ook wel de ‘verbeterde rentabiliteitswaarde’ genoemd.

Kasstromenmethode

Twee veelgebruikte varianten van de kasstromenmethode om de waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen, betreffen de Adjusted Present Value methode (APV) en de Discounted Cash Flow methode (DCF). Over het algemeen wordt verondersteld dat dit de meest juiste waarderingsmethoden betreffen om de waarde van een te verkopen bedrijf te bepalen. Hierbij wordt de APV-methode als de meest complete methode verondersteld om de waarde van een te verkopen bedrijf te berekenen, omdat bij deze methodiek rekening kan worden gehouden met een verandering in de toekomstige kapitaalstructuur (verhouding vreemd vermogen en eigen vermogen), hetgeen in het MKB doorgaans het geval is.

Totaalbeeld

De waarderinguitkomsten van de diverse methoden geven een weloverwogen totaalbeeld. Een goede indicatie van de waarde van het te verkopen bedrijf. Deze waarde kan als uitgangspunt worden gebruikt bij de toekomstige onderhandelingen met potentiële kopers. Het is veel en complexe materie. Heeft u vragen over het berekenen van de waarde van een te verkopen bedrijf of heeft u hulp nodig bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van JM Corporate Finance. Zij hebben namelijk jarenlange ervaring met het berekenen van de waarde van een te verkopen bedrijf.

Heeft u hulp nodig bij de verkoop en waardebepaling van uw bedrijf?

JM Corporate Finance helpt u graag verder. Gewoon helder en met visie.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld