Een succesvol proces van overname staat of valt bij effectieve onderhandelingen. Gedegen ervaring van een specialist is hierbij dus van groot belang teneinde de geformuleerde doelstellingen te realiseren en een win-win situatie voor beide partijen te bewerkstelligen.
Onderhandelingen

Bij elk proces van bedrijfsovername spelen de onderhandelingen een belangrijke rol; eigenlijk beginnen de onderhandelingen reeds bij de allereerste gesprekken met de wederpartij, hetzij de koper, hetzij de verkoper. De JM Corporate Finance adviseurs kennen de kunst en techniek van het onderhandelen vanwege hun jarenlange ervaringen met Corporate Finance trajecten. Onderhandelen betekent tevens het inplannen van een goede voorbereiding, jezelf inleven in de wederpartij, het goed definiëren van de eigen en andermans doelstellingen, het creëren van een goede sfeer en het zich bewustzijn van het feit dat een "win-win"situatie dient te worden gerealiseerd. Ook kan onderhandelen betekenen dat soms een harde opstelling dient te worden verkondigd en dat bepaalde grenzen niet kunnen worden overschreden.

Mediation

Indien oplossingen dienen te worden gezocht voor partijen die in conflict zijn ("mediation"), vergt dit zorgvuldige afwegingen en passende oplossingen rekening houdend met de belangen van beide partijen. Door de senioriteit en onafhankelijkheid van de JM adviseurs zijn wij in staat om hier optimaal mee om te gaan, daarbij overwegend dat tijd genomen moet worden om de situatie te inventariseren en om passende oplossingen te bedenken. Onderhandelingstechnieken zijn van belang, echter het gaat met name om het gevoel voor de bestaande verhoudingen tussen partijen met hun eigen achtergronden.

Hulp nodig bij de onderhandelingen en mediation?

Wanneer u ondersteuning of advies wenst bij een eventuele onderhandeling of mediation, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@jmpartners.nl of via het telefoonnummer 076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord.

Zij vertrouwen op JM Partners
  • AK for Pets
  • Juniorcare
  • Vissenberg Machinebouw
  • Govers Koeltechniek
  • Advanced Waste Water Systems