Tijdig ingrijpen voorkomt vaak verslechtering van de resultaten. Veelal is hierbij een "out-of-the-box" gedachte gewenst en dient het bestaande businessmodel te worden heroverwogen.
Corporate Recovery

Ondernemingen laten wel eens een dalende trend zien in hun winstgevendheid hetgeen aanzienlijk kan worden beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen dan wel plotselinge calamiteiten, bijvoorbeeld het verliezen van een belangrijke cliënt. Veelal zijn dan reeds signalen te onderkennen vanuit de bedrijfsvoering die aangeven dat de performance van de onderneming verslechtert, bijvoorbeeld het werkkapitaal verslechtert, veel creditnota's, klachten over de kwaliteit van de producten, voorraden die oplopen, levertijden die niet worden gehaald etc.

Quickscan winstverbetering

Op basis van een zogenaamde quick-scan kan JM Corporate Finance vroegtijdig ontwikkelingen signaleren en adviseren op welke wijze een verbeteringstraject kan worden ingezet. Deze quickscan beoordeelt alle belangrijke bedrijfsaspecten welke van belang zijn voor het optimaliseren van het winstniveau. Onze advisering wordt onderbouwd middels een bench-mark van financiële en operationele verhoudingen bij soortgelijke ondernemingen. Ook wordt in onze JM filosofie soms uitgegaan van de "out-of-the-box" gedachte; veelal worden oplossingen bedacht welke passen in het huidige beleid van de onderneming. Het is soms de kunst om oplossingen aan te dragen die niet direct voor de hand liggen en die een fundamentele wijziging kunnen betekenen, maar die het waard zijn om te overwegen; waarom zaken niet eens op volstrekt andere wijze benaderen? Onze JM adviseurs gaan graag de uitdaging aan om op deze wijze creatieve ideeën aan te dragen.

Wilt u met ons praten over de mogelijkheden van Corporate Recovery?

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot Corporate Recovery, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@jmpartners.nl of via het telefoonnummer 076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord.

Zij vertrouwen op JM Partners
  • AK for Pets
  • Lift Quality
  • Adfactor
  • Pharma Source
  • Van Hooijdonk