Bij bedrijfsopvolging binnen de familie spelen vaak de emoties een grote rol. Belangrijk is om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen van de familieleden.
Bedrijfsovername binnen de familie

Een bedrijfsovername is altijd een complexe transactie waarbij de financiële belangen groot kunnen zijn. Immers, veelal weerspiegelt de waarde van een onderneming voor de verkopende partij het levenswerk dat in de afgelopen jaren is opgebouwd en betekent dit tevens dat hiermee het pensioen wordt gerealiseerd. Bij familiebedrijven houdt dit meestal in dat naast het financiële aspect ook de emoties en familieverhoudingen meegenomen dienen te worden tijdens het overnameproces. Immers andere familieleden dan de koper hebben ook aanspraak op het familievermogen en wensen tevens op passende wijze een deel hiervan te ontvangen. Fiscale optimalisatie en het waarborgen van de continuïteit zijn dan de sleutelwoorden.

Bedrijfsovername en het managen van emoties

JM Corporate Finance is zeer gericht op het (groot) MKB waarbij eerder genoemde aspecten veelal van belang zijn. Bij onze aanpak wordt in het begin van de bedrijfsovername binnen de familie veel aandacht besteed aan de familieverhoudingen en daarmee verbonden eventuele emoties. Duidelijkheid dient te bestaan omtrent de verwachtingen, percepties en doelstellingen van de betrokken familieleden, vanuit juridisch, financieel, fiscaal en menselijk perspectief. Op deze wijze wordt een goede basis gelegd voor de verdere stappen binnen het bedrijfsovernameproces..

Hulp nodig bij bedrijfsovername binnen de familie?

Wenst u meer informatie over een overname binnen de familie, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@jmpartners.nl of via het telefoonnummer 076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord.

Zij vertrouwen op JM Partners
  • Easy Way
  • Advanced Waste Water Systems
  • Cratos mobiliteitsdiensten
  • AK for Pets
  • Van Hengstum apparatenbouw