072021jmpartners 41770

Bedrijfsopvolging binnen familie

Bij bedrijfsopvolging binnen de familie spelen vaak de emoties een grote rol. Belangrijk is om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen van de familieleden. Gaat het bedrijf automatisch over van vader op zoon, of van moeder op dochter? Wat te doen met het kindsdeel? Neem de tijd voor deze vragen.

De kernwaarden van JM Corporate Finance

Maatwerk en oplossingsgericht
Kwaliteit als primaire focus
Betrokken team vol passie
Flexibel met oog voor detail

Bedrijfsovername binnen de familie

Een bedrijfsovername is altijd een complexe transactie waarbij de financiële belangen groot kunnen zijn. Immers, veelal weerspiegelt de waarde van een onderneming voor de verkopende partij het levenswerk dat in de afgelopen jaren is opgebouwd en betekent dit tevens dat hiermee het pensioen wordt gerealiseerd. Bij familiebedrijven houdt dit meestal in dat naast het financiële aspect ook de emoties en familieverhoudingen meegenomen dienen te worden tijdens het overnameproces. Immers andere familieleden dan de koper hebben ook aanspraak op het familievermogen en wensen tevens op passende wijze een deel hiervan te ontvangen. Fiscale optimalisatie en het waarborgen van de continuïteit zijn dan de sleutelwoorden.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Voor het realiseren van een fiscaal optimale situatie en het waarborgen van de continuïteit van een onderneming kan de bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genoemd, uitkomst bieden bij een bedrijfsovername binnen de familie. Deze fiscale regeling zorgt ervoor dat de belastingheffing bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie geen obstakel vormt voor de continuïteit van het bedrijf. Zo kan de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven van de schenker naar de verkrijger en is er een (gedeeltelijke) vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Voor toepassing van de BOR dient echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Onze adviseurs lichten dit graag nader toe.

Bedrijfsovername en het managen van emoties

JM Corporate Finance is gericht op het (groot) MKB waarbij eerder genoemde aspecten veelal van belang zijn. Bij onze aanpak wordt in het begin van de bedrijfsovername binnen de familie veel aandacht besteed aan de familieverhoudingen en daarmee verbonden eventuele emoties. Als gevolg van onjuiste verwachtingen en onuitgesproken wensen kunnen er onderling frustraties ontstaan waarbij de onderlinge verhoudingen onder druk kunnen komen te staan. Vroegtijdige betrokkenheid kan dan ook helpen om de neuzen in een vroeg stadium dezelfde kant op te krijgen. Duidelijkheid dient te bestaan omtrent de verwachtingen, percepties en doelstellingen van de betrokken familieleden, vanuit juridisch, financieel, fiscaal en menselijk perspectief. Op deze wijze wordt een goede basis gelegd voor de verdere stappen binnen het bedrijfsovernameproces.

Afspraken vastleggen

Bedrijfsopvolging binnen de familie kent dus vele haken en ogen, zowel op zakelijk als privé gebied. Het is daarom belangrijk afspraken goed vast te leggen, hetgeen kan worden gedaan in een familiestatuut. Middels een open en eerlijke sfeer wordt ervoor gezorgd dat toekomstige familieverhoudingen goed blijven, zodat alle betrokkenen ook na de bedrijfsoverdracht op goede voet met elkaar staan.

Aanpak JM Corporate Finance

Om de bedrijfsopvolging binnen de familie zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen hanteert JM Corporate Finance een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak. Dit begint bij een tijdige voorbereiding, want ‘loslaten’ is immers een moeilijk proces! Planning van formele en informele stappen is essentieel om niets over het hoofd te zien. Zorgvuldige overdracht van kennis is immers van cruciaal belang om een competitief voordeel in de markt te behouden. Middels een duidelijke stappenplan en heldere doelen kan een oplossing worden gezocht die voor alle partijen passend is.

Hulp nodig bij bedrijfsovername binnen de familie?

Wenst u meer informatie over bedrijfsovername binnen de familie, neem gerust contact met ons op via info@jmpartners.nl of via  076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord en dat doen we gewoon helder, met visie.

In ons boekje 'En nu?' vertellen we meer over bedrijfsovername binnen de familie. Vraag nu gratis uw exemplaar aan en we sturen deze per post naar u op! 

Wat zeggen onze klanten?

" Bij de verkoop van mijn bedrijf heb ik vooral in het onderhandelingsproces met de koper dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring en expertise van JM Partners – en met name van Jan van Wijngaarden. Zijn inzet om tot een uitstekend resultaat te komen was onontbeerlijk. "

Martijn

Begeleiding verkoop

Lees verder

"Ik ben blij dat we voor dit verkooptraject JM Corporate Finance hebben ingeschakeld. JM CF is een prettige partij om mee samen te werken met kennis van zaken. "

Marcel

Begeleiding verkoop

Lees verder
Waar heeft u een vraag over?

Welke adviseur moet ik inschakelen, mijn accountant?

Welke adviseur moet ik inschakelen, mijn accountant?

Uiteraard een belangrijke vraag, een bedrijfsoverdracht is immers een complex proces en het proces als zodanig kan zeker zo'n 6 maanden tot 1 jaar voortduren. De ervaring leert dat een adviseur vele aspecten, welke van belang zijn bij bedrijfsoverdracht, dient te beheersen; van juridische zaken tot fiscaliteit, van waardering tot financieringsmogelijkheden en last but not least de adviseur moet ook nog een beetje kunnen onderhandelen.

Naar onze mening is het derhalve verstandig om een Corporate Finance adviseur in te schakelen met een gedegen track-record; vraag hier ook naar! Uiteraard kan de betrokken huisaccountant meewerken aan de voorbereidingen c.q. het opstellen van de jaarrekening, de fiscale aangiften en de prognoses, echter wanneer het gaat om de daadwerkelijke transactie is de accountant in algemene zin niet uitgerust met de brede kennis, ervaring en kunde om dit proces tot een goed einde te brengen. Bedrijfsoverdracht is een specialisme, hetgeen door jarenlange ervaring wordt ontwikkeld, resulterend in een goed gevoel voor verhoudingen en mogelijkheden wanneer twee partijen tot een deal willen komen. Zeker adviseren wij om een aantal Corporate Finance adviseurs te bezoeken en uit te nodigen om een offerte op te stellen.

Aangezien de tijdsduur van een bedrijfsoverdrachtproces aanzienlijk kan zijn, moet er natuurlijk ook een goede "klik" tussen ondernemer en adviseur bestaan; alsdan kan er een goed team ontstaan dat het proces met alle problemen aan kan.

Een bedrijf overnemen, hoe te beginnen?

Een bedrijf overnemen, hoe te beginnen?

Acquisitiestrategie
Het is belangrijk om allereerst goed na te denken over de reden om een bedrijf over te (willen) nemen. Wellicht wilt u met uw eigen onderneming een nieuwe markt betreden, aanvullende producten of diensten binnenhalen, een nieuwe innovatie inlijven (zelf ontwikkelen kost ook tijd en geld…) of anderszins? Middels een strategische overname kunt u deze doelstelling op redelijk korte termijn verwezenlijken.

In dit stadium is het goed om na te denken en op papier te zetten wat het gewenste koopprofiel is (omvang, regio, koopprijs, sector / branche, etc.).

Maar hoe vind je nu geschikte bedrijven ter overname?
Op basis van het opgestelde koopprofiel kunt u de markt gaan verkennen. De overnamemarkt in Nederland is niet altijd even transparant. Een goede overnameadviseur kan u hierbij helpen. Deze overnameadviseur zal zijn eigen netwerk inzetten, heeft veelal toegang tot meerdere overnameplatformen (nationaal en internationaal) en kan u bijstaan bij het in kaart brengen van de betreffende sector / branche rekening houdend met uw koopprofiel.

Een overnameadviseur kan u bijstaan met een discrete benadering van de aandeelhouder van deze onderneming. Het kan immers zijn dat u eventuele bestaande (handels)relaties met deze onderneming niet onder druk wilt zetten of dat u eerst eens anoniem wenst te toetsen of de betreffende aandeelhouder van de onderneming daadwerkelijk open staat voor een verkoop.

Onderneming gevonden? Dan begint het kooptraject pas…
U heeft een mogelijke onderneming gevonden ter overname, heel fijn! Het echte (analytische) werk begint nu pas. Informatie dient te worden verzameld en verkregen; zowel kwalitatief (USP’s, SWOT, achtergrond, verdienmodel, etc.) als kwantitatief (historische cijfers, prognoses, omzetstatistieken, etc.). Dit zal vervolgens geanalyseerd dienen te worden om een waardebepaling te kunnen uitvoeren hetgeen vervolgens zal worden uitgewerkt in een biedingsvoorstel.

De eerste stappen van het kooptraject zijn gezet! Neem hiervoor een professional in de arm die kennis heeft van overnames (zowel financieel, fiscaal als juridisch), een groot netwerk ter beschikking heeft en u stap voor stap door dit complexe traject heen loodst.

Ook bij kleine overnames een Due diligence?

Ook bij kleine overnames een Due diligence?

“Het is maar een kleine onderneming en ik ken de branche, ik vind het niet nodig om een boekenonderzoek uit te voeren”.

Deze uitspraak wordt nog wel eens gedaan bij een bedrijfsoverdracht in het MKB. Niets is minder waar. In de praktijk blijkt namelijk maar al te vaak dat juist bij kleinere ondernemingen, vaak zijn daar geen managers en stafleden in dienst, zaken niet geformaliseerd (bijvoorbeeld verkoopcontracten) en aangepast zijn aan de actuele regelgeving (bijvoorbeeld arbeidscontracten). Of dat de onderneming sterk afhankelijk is van 1 afnemer, fiscale onkostenvergoedingen hoog zijn, de administratie niet op orde is, er zijn geen tussentijdse rapportages, etc.


Dit betekent dat wellicht de koopsom redelijk realistisch lijkt. Echter, als er dan ook maar één of enkele “lijken uit de kast” naar voren komen, kan de overname (zeker bij een zware financiering) uitlopen op een catastrofe. Het zal niet de eerste keer zijn dat na de overname blijkt dat door één calamiteit de financiering niet meer kan worden afgelost en de bank de door de koper afgegeven borgstellingen inroept. Het verdient derhalve aanbeveling om ook bij kleinere overnames een beperkt onderzoek uit te laten voeren gericht op de belangrijkste risico’s. Een ervaren due diligence specialist heeft in de loop der jaren meestal zo’n “fingerspitzen gefühl” ontwikkeld, zodat een korte doorlichting meestal volstaat.


Dit geldt tevens bij familie-overdracht. Is de zoon of dochter volledig op de hoogte van alle dossiers, ook fiscaal? Het antwoord is veelal nee. Het is dus zeker verstandig om met behulp van een eigen adviseur volledig op de hoogte te zijn; het overnemen van een familiebedrijf is niet zo maar een investering.............!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Jan van Wijngaarden

Partner/Founder

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld