afbeeldingnieuwsberichtjorn

Bedrijfsfinanciering / pre-exit

Als ondernemer kunt u ermee te maken krijgen dat het wat minder gaat met uw bedrijf. De omzet loopt terug en/of de kosten nemen toe, hetgeen leidt tot liquiditeitsproblemen. Zijn er signalen van cashflow problemen, dan is het zeer belangrijk om deze signalen niet te negeren en eens kritisch naar uw bedrijf te (laten) kijken.

De kernwaarden van JM Corporate Finance

Maatwerk en oplossingsgericht
Kwaliteit als primaire focus
Betrokken team vol passie
Flexibel met oog voor detail

Bedrijfsfinanciering

De adviseurs van JM Corporate Finance zijn experts op het gebied van bedrijfsfinanciering. Wij kunnen de financierbaarheid van uw bedrijf beoordelen en helpen u om uw onderneming er weer financieel bovenop te krijgen. In onderstaande tekst geven wij meer informatie over onze diensten bij:

 • liquiditeitsproblemen;
 • groeifinanciering;
 • een financieringsaanvraag;
 • financiële herstructurering;
 • financieringsmogelijkheden;
 • strategische samenwerking;
 • bedrijfsfinanciering en de coronacrisis.

Liquiditeitsproblemen

Om cashflow problemen tijdig op te merken is het van essentieel belang een liquiditeitsprognose op te stellen, zodat u inzicht krijgt in de inkomsten en de uitgaven van uw onderneming. Aan de hand van de financiële prognose kan vastgesteld worden of en wanneer de liquiditeit van uw bedrijf onder druk komt te staan. Bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting is het van groot belang rekening te houden met verschillende scenario’s. Als financieel adviesbureau kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting en het oplossen van eventuele cashflow problemen.

Groeifinanciering / Private Equity

Naast financiering ten tijde van economische neergang is het uiteraard ook mogelijk dat u als ondernemer op zoek bent naar financiering voor het laten groeien van uw onderneming financiering voor het laten groeien van uw onderneming. Of dit nu komt door autonome groei of een bedrijfsovername, er ontstaat extra druk op de financiële positie van uw onderneming. Als financieringsspecialist helpen wij u graag bij het regelen van groeifinanciering! Als regisseur van bedrijfsfinancieringen combineren we verschillende kapitaalsoorten tot de best passende oplossing op het gebied van groeifinanciering. U wordt op deze manier volledig ontzorgd waardoor uw bedrijf zich kan blijven ontwikkelen.

Financieringsaanvraag

Indien uit de liquiditeitsbegroting een (tijdelijk) liquiditeitstekort naar voren komt, dan kan het verkrijgen van (additionele) financiering uitkomst bieden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het aanvragen of (tijdelijk) verhogen van werkkapitaalfinanciering, factoring of lease. Om ervoor te zorgen dat wij met een financieringspartij tot een maatwerk oplossing kunnen komen, kunnen wij,  in samenspraak met onze ervaren financieringspartners, een financieringsaanvraag opstellen waarin uw behoeften zo volledig mogelijk zijn opgenomen en de optimale financieringsmix wordt samengesteld. Ook zijn wij zeer goed op de hoogte van de eisen die een financiële instelling stelt aan de inhoud van een financieringsaanvraag.

Financiële herstructurering

U kunt als ondernemer te maken hebben met liquiditeitsproblemen, maar ook als dit niet het geval is kan financiële herstructurering voordelen voor u bieden. Vaak blijkt dat bedrijven niet optimaal gefinancierd zijn en de verdeling tussen korte- en lange termijn financiering niet op de juiste wijze gestructureerd is. Door middels een herfinanciering de meest optimale financieringsmix voor u samen te stellen die past bij uw bedrijf, kunnen er ook vaak kosten bespaard worden. JM Corporate Finance denkt graag met u mee door een quick-scan analyse van uw financieringsstructuur te maken.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn vele financieringsmogelijkheden en de vraag voor ondernemers is dan ook welke financieringsvorm het beste past bij de financieringsbehoefte. Naast bankfinanciering is het aantal financieringspartijen en daarmee het aantal financieringsmogelijkheden in Nederland in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Voor de ondernemer is het lastig om de juiste financier in dit complexe financieringslandschap te vinden. Bij alternatieve financieringsvormen kan gedacht worden aan:

 • kredietunies;
 • crowdfunders;
 • factormaatschappijen;
 • landelijke en regionale fondsen;
 • ontwikkelingsmaatschappijen;
 • private investeerders en private equity.

Maar er zijn ook veel overheidsregelingen zoals het BMKB-krediet waar de ondernemer gebruik van kan maken. Samen met onze financieringspartners kunnen wij u in contact brengen met de juiste financiers om de beste financieringsmix voor u samen te stellen tegen de scherpste voorwaarden.

Strategische samenwerking

Naast financiële advisering en herstructurering kunnen ook de mogelijkheden worden geanalyseerd om de duurzaamheid van uw bedrijf tevens in de toekomst te kunnen waarborgen. De huidige neergaande economie kan voor bedrijven juist het ideale moment zijn om een strategische samenwerking te starten. Door nauw samen te werken kunnen bedrijven nieuwe markten verkennen, hun producten- en/of dienstenassortiment vergroten voor bestaande en nieuwe klanten, maar ook kosten besparen.

Ook kan de verkoop van een minderheidsbelang aan een strategische partij of investeerder de oplossing zijn. Uw liquiditeitstekort wordt hierdoor (gedeeltelijk) opgelost. Daarnaast vergroot een kapitaalinjectie van een derde (in welke vorm dan ook) ook uw kansen bij de bank. Hoewel een aantal investeerders op dit moment wellicht voorzichtig zijn, is er nog steeds een groot aantal partijen geïnteresseerd in nieuwe proposities. Zij beschikken tevens over voldoende kapitaal, kennis en een (internationaal) netwerk.

Financieel adviesbureau

JM Corporate Finance is opgericht in 2009 als financieel adviesbureau en heeft momenteel een vestiging in Breda en Amsterdam. Onze adviseurs zijn de experts op het gebied van bedrijfsfinanciering en strategische samenwerking en willen u graag helpen bij het vinden van de juiste zakelijke financiering voor uw onderneming.

Financieringspartner voor uw bedrijfsfinanciering

Wij werken nauw samen met een regisseur van bedrijfsfinancieringen die aangesloten is bij een landelijke organisatie. Deze partij maakt financiering bereikbaar voor ondernemers. Dat doen zij door verschillende financieringsvormen te stapelen. Zij treden tevens op als co-financier en trekken hiervoor gelden aan via investeerders uit regionale netwerken en vanuit hun eigen bestand van lokale investeerders. Samen met onze financieringspartner denken wij graag met u mee om tot de best passende oplossing te komen.

Wilt u meer informatie over bedrijfsfinanciering?

Onze experts kunnen u uiteraard helpen. Stel gemakkelijk uw vraag via het contactformulier op de website of bel direct één van onze experts.

 

JM Corporate Finance B.V.
Jan van Wijngaarden, partner
jvw@jmpartners.nl
06 - 53 229 496

Bart Koreman, partner
bk@jmpartners.nl
06 - 55 718 515

www.jmpartners.nl
info@jmpartners.nl

Wat zeggen onze klanten?

" Bij de verkoop van mijn bedrijf heb ik vooral in het onderhandelingsproces met de koper dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring en expertise van JM Partners – en met name van Jan van Wijngaarden. Zijn inzet om tot een uitstekend resultaat te komen was onontbeerlijk. "

Martijn

Begeleiding verkoop

Lees verder

"Ik ben blij dat we voor dit verkooptraject JM Corporate Finance hebben ingeschakeld. JM CF is een prettige partij om mee samen te werken met kennis van zaken. "

Marcel

Begeleiding verkoop

Lees verder
Waar heeft u een vraag over?

Kan de overname altijd worden gefinancierd?

Kan de overname altijd worden gefinancierd?

Meestal nemen partijen bij bedrijfsoverdracht in de intentieverklaring een voorbehoud op voor het verkrijgen van zogenaamde conveniërende financiering door koper. Vanwege de belangrijkheid van het kunnen financieren van de transactie en de kosten die door partijen moeten worden gemaakt om tot een intentieverklaring te komen, verdient het de voorkeur om reeds in de beginfase van het traject met een bancaire instelling af te stemmen of en zo ja tot op welke hoogte de koper de mogelijkheid heeft om een transactie te financieren. Een verkopende partij kan hier uiteraard bij aanvang van het proces naar vragen.

In de praktijk blijkt dat tijdige inschakeling van de huisbankier en/of een concurrerende instelling alleen maar positief kan uitwerken tijdens het proces, immers er is meer tijd voor het evalueren van de transactie en creatieve oplossingen kunnen worden bedacht indien problemen worden gesignaleerd. Ook blijkt dat voor de meeste transacties altijd wel een financieringsoplossing kan worden bedacht aangezien naast de bank uiteraard ook de verkoper gevraagd kan worden om een gedeelte van de koopsom te financieren en daarnaast diverse aanbieders bestaan die risicodragend vermogen willen inbrengen bij dergelijke transacties.

Aangezien de voorwaarden waaronder financiering beschikbaar gesteld kan worden nogal kunnen variëren, lijkt het vanzelfsprekend dat het tijd kost om de meest optimale financieringsstructuur te realiseren. Vandaar ook het advies om dit aspect tijdig op de bedrijfsoverdracht-agenda te plaatsen.

Wat is Private Equity?

Wat is Private Equity?

Private Equity partijen halen geld op bij beleggers (zoals pensioenfondsen, kapitaalkrachtige families en oud-ondernemers) en investeren dit vervolgens in bedrijven om rendement te maken.


Er zijn op de Nederlandse markt meer dan 100 Private Equity partijen actief, die qua investeringsstrategie kunnen verschillen in bijvoorbeeld de sectorfocus, de omvang en ondernemingsfase van bedrijven, de hoogte van een investering, de investeringstermijn en de mate van (operationele en strategische) betrokkenheid bij hun investeringen.

 

Private Equity partijen investeren met name in bedrijven die aan één of meer van de volgende kenmerken voldoen:

 

 • Groeipotentieel (bijv. in product/markt/geografie/overnamekansen);
 • Liquiditeit nodig voor verdere groei;
 • Hulp nodig bij de stap naar de volgende levensfase van de onderneming;
 • Goed renderend en voldoende omvang.

 

Indien de kenmerken aanwezig zijn en er een goede ‘klik’ is tussen de investeerder en een ondernemer, dan wordt er in samenspraak met de ondernemer een strategie en groeiplan uitgewerkt voor de komende jaren.

 

Gezamenlijk met de kennis en visie van de ondernemer tracht de investeerder met het inbrengen van haar kapitaal, kennis, netwerk en ervaring (meer)waarde te creëren. Dit kan onder andere door het bedrijf te helpen met versnelde (internationale) groei expansie, het verder opbouwen van de interne organisatie en de afhankelijkheid van de ondernemer te beperken, het inrichten van kwalitatieve management-informatie systemen en de ondernemingsresultaten (als resultaat van de groei en een sterkere organisatie) binnen  enkele jaren minimaal te ver(drie)dubbelen.

 

Wat is een pre-exit?

Wat is een pre-exit?

Een pre-exit is een transactievorm die in de laatste jaren sterk aan populariteit heeft gewonnen binnen het Nederlandse MKB. Bij een pre-exit verkoopt u uw bedrijf in twee fasen aan een investeerder (private equity partij) of aan een deelneming van een investeerder.


Een pre-exit structuur geeft u als ondernemer de mogelijkheid om alvast een deel van uw opgebouwde bedrijfswaarde te verzilveren. Daarnaast kunt u – gezamenlijk met de investeerder – nog enkele jaren blijven ondernemen voordat u uw resterende waarde realiseert via een gezamenlijke totale verkoop of zogenaamde ‘exit’. Doorgaans zijn de gezamenlijke opbrengsten van de twee transacties voor u als ondernemer substantieel hoger dan de opbrengst bij een verkoop ineens.

 

Een pre-exit gaat altijd in samenwerking met een investeerder (private equity partij). Dit zijn partijen die geld ophalen bij beleggers (zoals pensioenfondsen, kapitaalkrachtige families en oud-ondernemers) en dit investeren in bedrijven om rendement te maken.

 

 

 

 

 

Wanneer schakel je een financier in?

Wanneer schakel je een financier in?

Een kopende partij, dan wel de zoon of dochter die het bedrijf overneemt, zal in de meeste gevallen tevens een deel van de koopsom extern financieren, hetzij via de bank, hetzij via andere kapitaalverschaffers zoals een participatiemaatschappij of een informal investor. Zeker in economisch woelige tijden is het van belang om tijdig met de bankier overleg te voeren teneinde een gevoel te krijgen tot welk bedrag de bank wenst te financieren en of het nog noodzakelijk is om “private equity” partij en te benaderen.

Ook kan de bank dan vroegtijdig aangeven op welke wijze en onder welke voorwaarden een financiering tot stand kan komen. Uiteraard zal een koper een financieringsvoorbehoud maken in de opgestelde intentieverklaring, echter het is zeer frustrerend wanneer achteraf blijkt dat de financiering niet mogelijk is, dan wel indien de verkoper nog concessies moet doen om de financiering toch nog mogelijk te maken voor de koper. Het is dan ook een taak voor de verkoper om hier tijdig een opmerking over te maken; vaak zien we dat de verkoper eist dat de koper van een twee- of drietal banken een afwijzing moet laten zien teneinde het financieringsvoorbehoud te kunnen claimen als koper.

Ook een belangrijk aspect is de tijdsduur van een financieringsaanvraag; banken nemen hier (terecht) tijd voor, waarmee dan in de planning van het traject rekening gehouden dient te worden.

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Jan van Wijngaarden

Partner/Founder

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld