Het echte werk begint voor de koper pas nadat de contracten zijn getekend. Actiepunten dienen na de overname opgevolgd te worden, zodat synergie effecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Postfusie

Het traject van bedrijfsovername kent over het algemeen een drietal te onderkennen fasen; de voorbereiding, de daadwerkelijke transactie en de post fusie fase. Vanuit een kopende partij bezien begint het echte werk pas nadat de contracten zijn getekend. Immers, dan dienen veelal de bestaande ondernemingen te worden geïntegreerd en de synergievoordelen, waarvoor koper ook een bedrag aan goodwill heeft betaald, daadwerkelijk te worden gerealiseerd. Aangezien het bedrijfsovernameproces veel energie heeft gekost en enige tijd heeft geduurd, gaan betrokken medewerkers snel over tot de orde van de dag en dienen de achterstanden met betrekking tot de reguliere werkzaamheden te worden ingelopen. De actiepunten welke naar voren zijn gekomen vanuit het bedrijfsovernameproces dienen echter tevens te worden opgevolgd.

Integratie

JM Corporate Finance benadrukt altijd dat een projectteam dient te worden gevormd teneinde de geplande integratie te effectueren en geen verdere tijd te verliezen. Daarnaast zijn vaak uit het due diligence onderzoek actiepunten naar voren gekomen die tijdig dienen te worden opgevolgd. Een JM medewerker kan dan als begeleidend adviseur van het projectteam de voortgang waarborgen en bewaken.

Wilt u meer informatie over het postfusie en integratietraject ?

Wenst u meer informatie over aspecten die van belang zijn tijdens de fase na het effectief afronden van de bedrijfsovername dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@jmpartners.nl of via het telefoonnummer 076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord.

Zij vertrouwen op JM Partners
  • Van Mook schoentechniek
  • Nimo project management
  • Lift Quality
  • Van Hooijdonk
  • Tympro hearing protection