Maatwerk

Elke activiteit binnen het overnameproces is maatwerk

Van essentieel belang is dat de eventuele acquisitiestrategie van de koper voortvloeit uit de algemene bedrijfsstrategie. Gedurende het gehele overnameproces dragen de (due diligence) adviseurs zorg voor een frequente feedback tegen de achtergrond van de door het management van de overnemende partij opgestelde strategie. Door de (verwachte) intensieve betrokkenheid van de adviseurs levert juist deze feedback toegevoegde waarde. Dit vereist wel continue aandacht voor en samenwerking met het management van de onderneming. Tijdens het overnameproces kan gebruik worden gemaakt van handige “checklists” die het onderzoeksproces kunnen sturen en beheersen. Zoals reeds eerder opgemerkt kan een standaard checklist uiteraard nooit volledig toegespitst zijn op elke specifieke overnamesituatie.

Deze pragmatische aanpak van het begeleiden van het overnameproces en het professioneel uitvoeren van een due diligence onderzoek kan leiden tot een succesvolle overname, maar biedt geen garantie voor succes. In het algemeen zullen factoren als het karakter van de onderhandelaars, de organisatiecultuur van betrokken partijen, emoties, de zakelijke belangen en persoonlijke drijfveren van betrokkenen, medebepalend zijn voor het wel of niet succesvol afronden van een overname. Elke activiteit binnen het overnameproces is maatwerk. De voorgestelde pragmatische aanpak kan aan het succesvol afronden van een overname wel een belangrijke bijdrage leveren. Het daarbij uitvoeren van een due diligence onderzoek vergt naast kennis en vaardigheid ook creativiteit, parate basiskennis van verschillende vakgebieden en een voortreffelijk inbeeldingsvermogen in wensen, behoeften en percepties van de betrokken partijen. Het toepassen van de juiste onderhandelingstechnieken is het sluitstuk van het proces. Het begeleiden van dit proces is daarom een speciale expertise en elke opdrachtgever die een adviseur vraagt om een due diligence onderzoek uit te voeren, moet zich afvragen of deze adviseur de benodigde deskundigheid wel bezit.

Tijdens het overnameproces is optimale communicatie, overleg en samenwerking met het management van de overnemende partij cruciaal om te zorgen dat de initiële doelstellingen van de overname, zoals verwoord in de algehele bedrijfsstrategie, kunnen worden bereikt. Zowel voor een “koper due diligence” als een “vendor due diligence” is in het proces een belangrijke rol weggelegd voor het management (financieel en niet financieel) teneinde samen met de adviseur een zorgvuldige analyse te maken van de “valuedrivers”, bedrijfsrisico’s en de hieruit voortvloeiende synergie voor de betrokken partijen. Met name het management kent immers als geen ander de onderneming en haar omgeving!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld