Waarom is due diligence belangrijk?

Wat te doen bij een overname of fusie

Steeds meer bedrijven -ook kleinere- worden geconfronteerd met het fenomeen dan wel de keuze van overname of fusie. Door deze (internationale) ontwikkelingen, ook in het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt de behoefte aan professionele deskundigheid bij overname of fusie groter. Vaak zijn, in het verleden, synergetische voordelen bij fusies en/of overnames te rooskleurig ingeschat. Nadelige effecten, zoals cultuurverschillen, bleken achteraf groter dan aanvankelijk gedacht.

De reden waarom due diligence belangrijk is

Bovenstaande wordt onderbouwd door een recent NIPO-onderzoek waaruit naar voren komt dat 70% tot 80% van de grotere fusies en overnames mislukken of niet voldoen aan de verwachtingen. Van deze transacties wordt de helft binnen 10 jaar weer ongedaan gemaakt. In de MKB-praktijk vallen dezelfde tendensen te bespeuren onvoldoende voorbereide en, als gevolg hiervan, slecht uitgevoerde bedrijfsopvolgingen bedreigen het voortbestaan van 30% van de familiebedrijven, zo blijkt uit onderzoek van MKB Nederland. Een veel voorkomend misverstand is dat de risico’s in het MKB wel (zullen) meevallen, maar niets is minder waar. Gesteld zou kunnen worden dat juist in het MKB het risico van persoonlijke drama’s veel groter is! Dit geeft dus voldoende antwoord op de vraag: 'Waarom is due diligence belangrijk?'. 

Om dit soort tegenvallers te voorkomen, bestaat er vanuit het bedrijfsleven behoefte aan objectieve en systematische richtlijnen en “tools”, die antwoord geven op de vraag hoe te handelen bij een acquisitie, overname of fusie. 

Waar bestaat het Due Diligence onderzoek uit?

Zoals reeds in de inleiding aangegeven kan het due diligence onderzoek gezien worden als een “finale check” van de onderneming voordat de definitieve koopovereenkomst wordt getekend. Hierbij is de doelstelling om zo veel mogelijk informatie te vergaren over zaken die invloed kunnen hebben op de overname. Hierdoor is het van groot belang dat dit onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd. Deze vereiste zorgvuldigheid is in de van origine Amerikaanse term ‘‘due diligence’’ onderzoek ingesloten wat naar voren komt in de Nederlandse vertaling van deze term namelijk “passende zorg”. In de Nederlandse overnamepraktijk wordt het due diligence onderzoek ook vaak aangeduid als “het boekenonderzoek”. Deze “passende zorg” kan door een goed opgezet en uitgevoerd due diligence onderzoek, naar alle relevante bedrijfsmatige aspecten van een onderneming, worden bereikt. Een due diligence maakt onderdeel uit van een vooraf vastgesteld overnameplan. Dit overnameplan dient overzichtelijk en solide te zijn, teneinde het overnameproces goed te kunnen managen. Voldoende redenen dus waarom een due diligence onderzoek belangrijk is.

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld