Bedrijf herstructureren

Voor de winstpotentie van een bedrijf is een optimale juridische, fiscale, commerciële en economische structuur van belang. Wanneer er binnen uw bedrijf geen optimale combinatie is van deze aspecten, zou het herstructureren van uw onderneming ervoor kunnen zorgen dat ook de kwaliteit van de onderneming, inclusief haar financiële positie en resultaten, behoorlijk toeneemt indien een herstructurering daadwerkelijk plaatsvindt.

  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Herstructureren

JM Corporate Finance is expert op het gebied van bedrijfsherstructurering. Vele bedrijfsfacetten zijn van belang bij organisatieveranderingen. Bij het herstructureren van een bedrijf moet gekeken worden naar punten als het optimaliseren van de fiscale belastingdruk, winstverbetering en dienen ook juridische en organisatorische overwegingen meegenomen te worden. Verschillende (internationale) ondernemingen hebben onder begeleiding van JM hun structuur effectiever en efficiënter vormgegeven. Transparantie van de bedrijfsresultaten kan leiden tot substantiële kostenbesparingen, stijgende marges, focus op winstgevende producten en diensten, optimaliseren van het personeelsbestand etc.

Aanpak herstructuren bedrijf

Indien JM Corporate Finance een herstructurering uitvoert zal zij allereerst een lijst opstellen van belangrijke documenten en stukken die zij nodig heeft voor een eerste bedrijfsdoorlichting. Vervolgens zal een bespreking plaatsvinden met de “key” management leden teneinde de inhoud van de stukken/documenten te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Daarnaast zal middels het verstrekken van pragmatische suggesties worden aangegeven op welke wijze zaken zouden kunnen veranderen teneinde de efficiëntie en effectiviteit van de ondernemingsprocessen te verbeteren. Begrippen als “focus”, “core business”, kwaliteit, klantgerichtheid en service zijn dan onderwerp van gesprek. JM Corporate Finance zal dan problemen niet uit de weg gaan. Op professionele kritische wijze zullen aandachtspunten aan de orde komen waarna advisering kan plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over het herstructureren van uw bedrijf?

Mocht u meer informatie wensen over het herstructureren van uw bedrijf, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via deze website, via info@jmpartners.nl of via telefoonnummer 076-8870001.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld