Financiering bedrijfsovername

Wanneer u een bedrijfsovername overweegt, speelt hierbij de financiering een grote rol. Voor een soepel verloop van het overnametraject is een gedegen financieringsaanvraag erg belangrijk. Een goede voorbereiding van de aanvraag versnelt het verdere verloop van de bedrijfsovername en laat ruimte voor eventueel vereiste creativiteit bij een complexe financiering.

  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Financieringsmogelijkheden

De financiering van een bedrijfsovername is op diverse manieren mogelijk. U kunt hierbij denken aan financiering via:

  • een lening bij de bank;
  • eigen middelen;
  • een achtergestelde lening door verkoper;
  • participatiemaatschappijen;
  • informal investors;
  • of crowdfunding.

Tegenwoordig is een combinatie van genoemde opties ook gebruikelijk. Zo ontstaan er legio mogelijkheden die allen nader onderzocht dienen te worden, om zo tot de voor u beste constructie te komen. Een passende financiering geeft rust bij het voortzetten van de onderneming.

Bancaire lening

Een bancaire lening is nog altijd de meest eenvoudige en gebruikte financieringsmogelijkheid voor het verkrijgen van overnamefinanciering. Banken willen veelal niet de volledige koopsom financieren, omdat zij dat risico te groot vinden. Daarnaast wil de bank een aantal passende zekerheden en een commitment van de koper. Hierbij kan gedacht worden aan een pandrecht op belangrijke activa van de onderneming, maar ook op (een deel van) de aandelen.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is – zoals de naam al aangeeft – achtergesteld op de banklening (en eventueel andere schulden). Deze financieringsmogelijkheid houdt in dat de lening alleen wordt afgelost onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld als de solvabiliteit op een afgesproken niveau ligt, of als de totale uitgaven aan aflossingen en rente niet boven een bepaald percentage van de vrije geldstromen uitkomen. Meestal wordt over een achtergestelde lening wel direct rente betaald, maar wordt er pas afgelost na een aantal jaar óf als de banklening geheel is afgelost. Een voorwaarde is dan wel dat de lening niet dusdanig hoog mag zijn dat er niet afgelost kan worden. De rente en aflossing moeten wel uit de toekomstige cashflow betaald kunnen worden. Deze door de verkoper te verstrekken lening wordt ook wel een ‘vendor loan’ genoemd.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij, ook wel investeringsmaatschappij genoemd, betreft een partij die risicodragend vermogen van beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, kapitaalkrachtige particulieren/families, etc.) investeert in bedrijven om een aantrekkelijk rendement te realiseren. Tussen participatiemaatschappijen onderling kunnen grote verschillen bestaan; onder meer in de focus, strategie, investeringstermijn en de mate van betrokkenheid. Een investeringsmaatschappij specialiseert zich vaak in een beperkt aantal sectoren of in een specifieke investeringsfase. Door de combinatie van kapitaal, kennis en ervaring vanuit een participatiemaatschappij kan middels deze financieringsmogelijkheid toegevoegde waarde gecreëerd worden binnen een onderneming. Onze ervaren adviseurs kunnen toelichten welke participatiemaatschappij geschikt is voor de financiering van uw bedrijfsovername.

Informal investors

Informal investors zijn particuliere investeerders die meestal zelf ondernemer zijn (geweest) en vanwege hun behaalde succes een flink vermogen hebben opgebouwd. Deze groep kent door hun jarenlange ervaring ‘het klappen van de zweep’ en zij zullen naast hun vermogen dan ook hun kennis en ervaring willen inbrengen. Desondanks kunnen informal investors enorm verschillen. Waar de ene investeerder enkel op zoek is naar een hoog rendement op zijn vermogen, heeft de andere investeerder vooral vertrouwen in de ondernemer als persoon. Om tot de juiste match te komen, is het aan te raden met een professionele adviseur in zee te gaan.

Crowdfunding

Naast de bovenstaand genoemde, meer traditionele vormen van financiering, is het tegenwoordig ook mogelijk om een overname (gedeeltelijk) te financieren middels crowdfunding. Via diverse platformen is het mogelijk om geld op te halen bij een grote groep mensen (‘the crowd’). Dit kan middels verschillende leningsvormen, afhankelijk van het type bedrijf. Bij een overnamefinanciering wordt veelal gekozen voor een reguliere lening.

Begeleiding financiering

Elke vorm (of combinatie) van financiering heeft zijn voor- en nadelen. JM Corporate Finance bekijkt samen met u welke mogelijkheden het beste bij u passen en bereidt daarna de financieringsaanvraag voor. Een goed onderbouwde  financieringsaanvraag bevat een volledig overzicht van de benodigde informatie voor de financiers. Wij hebben binnen ons uitgebreide netwerk aan kapitaalverschaffers vaak direct toegang tot de ter zake doende contactpersonen. Dit bespoedigt de doorlooptijd van de financieringsaanvraag aanzienlijk en vergroot de slagingskans.

 

 

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername?

Mocht u meer informatie wensen over de financiering van een bedrijfsovername, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via deze website, via info@jmpartners.nl of via 076-8870001. Gewoon helder advies, met visie! Dat kunt u van ons verwachten.

Stel al uw vragen aan onze experts.

JM Corporate Finance helpt u graag verder. Gewoon helder en met visie.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld