Overname handelszaak

De overname van een handelszaak lijkt makkelijk, maar is dat niet. Natuurlijk spelen er minder moeilijke factoren en mogelijke risico’s een rol in vergelijking tot het overnemen van een onderneming welke wordt uitgeoefend in een vennootschap. Echter, bij een overname zijn er altijd risico’s te identificeren omdat transacties in het verleden een dispuut kunnen opleveren in de toekomst. Daar staan koper en verkoper niet altijd bij stil, hetgeen door een boekenonderzoek gedeeltelijk kan worden opgelost. Immers, een koper van een handelszaak heeft een onderzoeksplicht, een verkoper een mededelingsplicht. Ofwel, beide partijen moeten onderzoeken, informeren en mededelen.

  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

SWOT-analyse overname handelszaak

Bij een handelszaak zijn naast de kwantitatieve ontwikkelingen ook de kwalitatieve ontwikkelingen vaak van belang. Ofwel wat zijn de sterke en zwakke punten van het bedrijf, kan er door koper nog wat verbeterd worden aan het productassortiment en/of met betrekking tot de “positie” in de markt. Welke afspraken zijn gemaakt met de belangrijkste afnemers (80/20 regel) en op welke wijze vindt de marketing plaats. Ook is een (zelf)analyse van de kansen en bedreigingen in de markt van belang. Verkoper kan dan deze kansen in de markt opnemen in haar prognoses welke de koper dan weer zal toetsen aan zijn verwachtingen in de markt. Op deze wijze zullen de mogelijkheden van de onderneming door beide partijen worden getoetst. Dit is uiteraard van belang voor de waardering van de onderneming en de uiteindelijke koopprijs.

Overdracht bij overname handelszaak

Bij een handelszaak is het veelal van belang dat na de overname de verkoper nog een tijdje betrokken blijft bij de onderneming teneinde een goede overdracht te waarborgen voor koper betreffende het personeel en de klanten. Klanten willen vaak kennis maken met de nieuwe eigenaar, verzekerd zijn van continue kwaliteit en handhaving van de gemaakte afspraken. Indien de “oude eigenaar” van de handelszaak nog een tijdje betrokken is na de overname en introducties verzorgd, kan dit belangrijke vertrouwen in de nieuwe situatie snel bevestigd worden, zodat het mogelijk verlies aan klanten wordt beperkt. De ervaring leert dat na een bepaalde periode de oude eigenaar echt gaat genieten van zijn pensioen, aangezien twee kapiteins op één schip voor langere tijd niet werkt en de nieuwe eigenaar zal zijn eigen stempel wensen te drukken op de onderneming.

Wilt u meer weten over de overname van een handelszaak?

Mocht u meer informatie wensen over de overname van een handelszaak, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via deze website, via info@jmpartners.nl of via telefoonnummer 076-8870001. Wij zijn gevestigd in Breda.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld