22

jun

Het belang van een intentieverklaring

Als ondernemer heeft u besloten dat, na jarenlang aan het roer van uw onderneming te hebben gestaan, het tijd is om het stokje over te dragen. Het verkoopproces kan echter een lange en ingewikkelde procedure zijn. Wat begint met het uitvoeren van een waardering van de onderneming, zal daarna snel overgaan in het zoeken naar en benaderen van potentiële kopers. Wanneer er een partij is gevonden die strategisch de juiste fit heeft en er sprake is van een goede persoonlijke klik tussen de koper en de verkoper, dan zal de koper (meestal) een bod uitbrengen op uw onderneming. Als ondernemer wilt u graag zekerheid over de verkoop terwijl een potentiële koper juist zo lang mogelijk flexibiliteit zal willen houden over de transactie. De koper zal nooit een bindende overeenkomst willen aangaan voordat een (uitgebreid) due diligence onderzoek is uitgevoerd. Anderzijds is het voor een potentiële koper veelal ook gewenst om voor een zekere periode exclusiviteit te verkrijgen, zodat de geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten niet alsnog voor niets zijn geweest. In een intentieverklaring, ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd, kunnen dan de belangrijkste elementen en voorwaarden van de voorgenomen transactie worden vastgelegd. De mate van gebondenheid van de gemaakte afspraken in de LOI zal moeten blijken uit de manier van vastlegging en de gedetailleerdheid van de afspraken.

Wat is een intentieverklaring?

De intentieverklaring is, zoals hierboven al beschreven, een belangrijke stap in het overname proces. Het neemt (een grote mate van) onzekerheid weg bij de verkoper én koper en geeft de koper tevens de mogelijkheid om alsnog af te zien van de transactie in het geval de uitkomsten van het due diligence onderzoek toch tegenvallen of indien de financiering niet kan worden geregeld. In de LOI spreken beide partijen het voornemen uit om gezamenlijk een (ver)koopovereenkomst aan te willen gaan. Dit houdt (in de meeste gevallen) onder meer in dat de verkoper enkel met deze partij verder gaat (exclusiviteit) en dus niet meer ingaat op eventuele andere biedingen. Ook betekent het dat de koper daadwerkelijk over zal gaan tot de transactie indien deze geen tegenvallende ontdekkingen doet tijdens het due diligence onderzoek, een adequate financiering kan verkrijgen (indien van toepassing) en partijen overeenstemming bereiken over de inhoud van de transactiedocumentatie. Partijen kunnen ook overeenkomen om de transactie onder gewijzigde voorwaarden te laten plaatsvinden of om van de transactie af te zien indien de due diligence bevindingen daartoe aanleiding geven. Het eventueel overeenkomen van gewijzigde voorwaarden zal dan tijdens de slotonderhandelingen plaatsvinden.

Belangrijke aspecten van een intentieverklaring

Een intentieverklaring biedt dus zowel voor de koper als de verkoper een grote mate van zekerheid, maar wat wordt er nu precies in een LOI beschreven? De intentieverklaring is in feite een voorloper op de uiteindelijke (ver)koopovereenkomst. Veel belangrijke componenten hiervan zijn (op hoofdlijnen) al vastgelegd in een LOI. Er wordt afgesproken in welke vorm de transactie zal plaatsvinden en wanneer deze zal plaatsvinden (economisch en juridisch). Verder bevat een LOI de overeengekomen koopsom evenals de wijze waarop die moet worden voldaan (dealstructuur; cash, (achtergestelde) verkoperslening of earn-out). Daarnaast wordt beschreven aan welke voorwaarden de transactie moet voldoen. Andere onderwerpen die bij een LOI reeds vaak aan bod komen zijn o.a. rol van de verkoper na overname,  non-concurrentiebeding, geheimhouding,  omvang en diepgang van het due diligence onderzoek, aansprakelijkheid, garanties en eventuele vrijwaringen, te verstrekken zekerheden, exclusiviteit, kostenverdeling en rechtskeuze en jurisdictie.

Juich niet te vroeg!

Het overeenkomen van een goede en redelijk volledige intentieverklaring zal derhalve de verdere onderhandelingsprocessen efficiënter stroomlijnen. De details omtrent de overname liggen dan immers grotendeels al vast. Maar let op, ook na het tekenen van een intentieverklaring kan het alsnog zijn dat de transactie geen doorgang vindt vanwege de diverse opschortende voorwaarden (o.a. due diligence en financiering). Juich dus niet te vroeg!

Laat u altijd goed adviseren bij het opstellen en aangaan van een intentieverklaring! Wilt u meer weten over een dergelijke overeenkomst en/of de ins en outs van een koop-/verkooptraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag gewoon helder, met visie te woord.

JM Corporate Finance B.V.

Jan van Wijngaarden, Managing Partner             

jvw@jmpartners.nl                                         

06 – 53 229 496                                             

 

Nick van der Zande, Junior Manager  

nvdz@jmpartners.nl                

06 – 33 867 233                                    

Meer weten over Due diligence?

Meer nieuws

afbeeldingartnvzjmcorporatefinance

Geschillenregelingen bij onenigheid tussen aandeelhouders

Een toelichting op de methodieken Russische Roulette en Mexican Sho...

Lees verder
issue najaar jm v5[002] 1

JM Corporate Finance in Issue Magazine

Er gebeurt veel binnen onze organisatie en in de overnamemarkt!

Lees verder
8.winwinsituatiejmpartners

Onderhandelen: een win-win situatie creëren

Wanneer u het juiste bedrijf of een geschikte overnamekandidaat hee...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld