31

aug

Synergievoordelen

Bij de overname van een onderneming dient verder gekeken te worden dan enkel en alleen de waarde van de aan te kopen onderneming. De waarde die gecreëerd wordt bij een overname kan vele malen groter zijn dan enkel de waarden van beide ondernemingen bij elkaar opgeteld (1 + 1 = 3!) en is vaak de reden voor een (strategische) bedrijfsovername. Dit wordt veroorzaakt door synergievoordelen. Maar wat zijn dit precies, en hoe komen ze tot stand?

Een synergievoordeel is ‘extra’ waarde die wordt gecreëerd bij een overname. Dit kan op verschillende manieren tot stand komen. Globaal gezien kunnen de synergievoordelen worden ingedeeld in financiële en operationele synergieën.

Financiële synergie

Er wordt gesproken van financiële synergieën als de twee ondernemingen samen een grotere financiële slagkracht hebben dan wel beter gebruik kunnen maken van financiële voordelen dan de twee ondernemingen apart, hetgeen de waarde van de gecombineerde onderneming doet vergroten. Dit kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd:

 • Grotere bedrijven hebben meer onderhandelingskracht en kunnen zo de vermogenskostenvoet (het gemiddelde rentepercentage dat de onderneming moet betalen om (eigen en vreemd) vermogen aan te trekken) verlagen. Een grotere onderneming heeft meer ‘macht’ bij bijvoorbeeld de bank en kan zo een lager rentetarief afdwingen. Dit leidt (op den duur) tot een hogere waarde.
 • Ook kan een overname leiden tot belastingvoordelen. Dit kan bijvoorbeeld als een winstgevend bedrijf een verliesgevend bedrijf overneemt: de belastingkosten van het geheel zijn lager dan de belastingkosten van de bedrijven apart c.q. ‘stand alone’. Daarnaast heeft een grotere onderneming dikwijls een grotere schuld- c.q. leencapaciteit doordat vreemd vermogensverschaffers bij een grotere onderneming minder risico lopen vanwege (vaak) stabielere cashflows/resultaten en/of een betere dekking c.q. zekerhedenpositie.

Operationele synergie

Waar de financiële synergieën vaak worden gezien als een ‘bijkomstigheid’ zijn operationele synergieën dikwijls de hoofdreden voor een (strategische) bedrijfsovername. Operationele synergieën zorgen voor hogere kasstromen, en kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd:

 • Ten eerste is dit mogelijk via schaalvoordelen. Dit zijn kostenbesparingen die gerealiseerd kunnen worden door een grotere operatie (middels een grotere ‘schaal’). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenvoegen van de operatie in één bedrijfspand in plaats van twee, of het samenvoegen van gebruikte technologie/IT om een efficiënter en effectiever geheel te creëren.
 • Ten tweede is het mogelijk dat de gecombineerde onderneming een sterkere marktpositie bemachtigd. Zo zorgt de overname van een directe concurrent automatisch voor een stevigere concurrentiepositie, aangezien je het marktaandeel van deze concurrent ‘uitkoopt’ en bij de eigen onderneming voegt. Ook kan het overnemen van een vergelijkbare onderneming die actief is in een ander geografisch gebied zorgen voor meer spreiding en meer opbrengsten.
 • Ook is het mogelijk om de sterkten van twee ondernemingen te combineren om zo een effectiever en efficiënter geheel te creëren. Twee ondernemingen die complementair zijn aan elkaar kunnen gecombineerd worden om betere/completere producten dan wel een breder productassortiment aan te bieden en meer gediversifieerd te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een autofabrikant en een bandenfabrikant die samengaan.

Voorbeelden

Bovenstaand hebben we een aantal voorbeelden van synergievoordelen benoemd. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld:

 • Kostenbesparingen door het samenvoegen van administraties;
 • Werkkapitaalverbeteringen c.q. efficiëntere financiering van het werkkapitaal;
 • Beschikking hebben over een groter distributienetwerk;
 • Het delen van kennis en kunde tussen de twee samengevoegde ondernemingen;
 • Gezamenlijk inkopen, hetgeen tot hoge(re) kortingen kan leiden;
 • Uitwisselen van personeel.

Het is (zeer) goed mogelijk dat bij een overname een combinatie van verschillende synergieën wordt bewerkstelligd en zo extra waarde creëert!

Wat kan JM Corporate Finance voor u betekenen?

Wilt u meer weten over synergievoordelen en wat dit voor u en uw onderneming kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Meer weten over de diensten van JM Corporate Finance?

Meer nieuws

jm logo groot

Het waarderen van een minderheidsbelang

Het waarderen van een minderheidsbelang neemt een aparte plaats in ...

Lees verder
fotokaartuitsnede

Lees meer over JM Corporate Finance in Issue Magazine

In de nieuwe Issue Magazine leest u meer over het 12,5 jarig jubile...

Lees verder
jm logo groot

Onenigheid tussen aandeelhouders: Russisch Roulette of Mexican Shoot-Out

Een samenwerking in de vorm van een B.V. wordt natuurlijk met de be...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld