Pre-exit / Private Equity

Een pre-exit is een transactievorm die in de laatste jaren sterk aan populariteit heeft gewonnen binnen het Nederlandse MKB. Bij een pre-exit verkoopt u uw bedrijf in twee fasen.


Het geeft u als ondernemer de mogelijkheid om alvast een deel van uw opgebouwde bedrijfswaarde te verzilveren. Daarnaast kunt u – gezamenlijk met een investeringspartner (private equity) – nog enkele jaren blijven ondernemen voordat u uw resterende waarde realiseert via een gezamenlijke totale verkoop of ‘exit’.


Doorgaans zijn de gezamenlijke opbrengsten van de twee transacties voor u als ondernemer substantieel hoger dan de opbrengst bij een verkoop ineens.

Stel uw vraag

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Met wie?

Een pre-exit gaat altijd in samenwerking met een private equity partij. Dit zijn partijen die geld ophalen bij beleggers (zoals pensioenfondsen, kapitaalkrachtige families en oud-ondernemers) en dit investeren in bedrijven om rendement te maken.

Er zijn op de Nederlandse markt meer dan 100 private equity partijen actief, die qua investeringsstrategie kunnen verschillen in bijvoorbeeld de sectorfocus, de omvang en ondernemingsfase van bedrijven, de hoogte van een investering, de investeringstermijn en de mate van (operationele en strategische) betrokkenheid bij hun investeringen.

Voor wie?

Private equity partijen investeren met name in bedrijven die aan één of meer van de volgende kenmerken voldoen:

 • Groeipotentieel (bijv. in product/markt/geografie/overnamekansen);
 • Liquiditeit nodig voor verdere groei;
 • Hulp nodig bij de stap naar de volgende levensfase van de onderneming;
 • Goed renderend en voldoende omvang.

Indien de kenmerken aanwezig zijn en er een goede ‘klik’ is tussen de investeerder en een ondernemer, dan wordt er in samenspraak met de ondernemer een strategie en groeiplan uitgewerkt voor de komende jaren.

Gezamenlijk met de kennis en visie van de ondernemer tracht de investeerder met het inbrengen van haar kapitaal, kennis, netwerk en ervaring (meer)waarde te creëren. Dit kan onder andere door het bedrijf te helpen met versnelde (internationale) groei expansie, het verder opbouwen van de interne organisatie en de afhankelijkheid van de ondernemer te beperken, het inrichten van kwalitatieve management-informatie systemen en de ondernemingsresultaten (als resultaat van de groei en een sterkere organisatie) binnen  enkele jaren minimaal te ver(drie)dubbelen.

Doorgaans vindt de verkoop of ‘exit’ plaats na circa 4 tot 7 jaar; het moment dat u als ondernemer voor de tweede keer opbrengst gaat realiseren.

 • Gezamenlijk met een investeerder wordt een koopholding opgericht, waaraan u 100% van de aandelen van uw onderneming verkoopt. Voor u als ondernemer het eerste waarde-verzilveringsmoment.

 • De koopholding wordt grotendeels gefinancierd met een bancaire overnamelening en voor een beperkt gedeelte met inleg van u zelf en de investeerder. U dient een deel van uw verkoopopbrengst dus direct weer te investeren in deze koopholding in ruil voor een aandelenbelang. Doorgaans houdt de investeerder een meerderheid en de ondernemer een minderheid van de aandelen in de koopholding (bijvoorbeeld 70-30% of 60-40% verhouding).

 • Een aandeelhoudersovereenkomst voorziet in de samenwerking tussen u en de investeerder. Binnen de afgesproken strategie heeft u de ‘vrije hand’ en mag u ondernemen. Bij grote investeringen of de keuze om het verkoopproces te starten, zal de stem van de investeerder echter doorslaggevend zijn.

 • Gezamenlijk met de investeerder en de organisatie binnen uw bedrijf gaat u in de jaren die volgen het groeiplan uitrollen. Als ondernemer kunt u met de investeerder afspraken maken over de aard van uw werkzaamheden en de duur van uw (actieve) betrokkenheid bij de onderneming. Financieel dient u echter aan te blijven tot het moment van verkoop (exit).

 • Na een periode van circa 4 tot 7 jaar zal de investeerder het verkoopproces in gang zetten. Doordat er een grotere en stabielere onderneming is opgebouwd met hogere resultaten, zijn de ondernemingsrisico’s verlaagd. Hierdoor wordt de onderneming een interessante overnamekandidaat voor grotere (buitenlandse) bedrijven, die doorgaans hogere prijzen betalen voor dit type ondernemingen.

 • Daarnaast is aan het einde rit de bancaire overnamelening in de koopholding (grotendeels) afgelost. Zo is de kans groot dat de tweede verkoopopbrengst de eerste opbrengst in waarde overstijgt. Een win-win-situatie voor alle betrokkenen!

Contact

Bent u benieuwd of een pre-exit iets voor u en uw bedrijf kan zijn of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen omtrent uw verkoopstrategie en het optimaal verzilveren van de opgebouwde waarde binnen uw onderneming?

JM Corporate Finance heeft alle Nederlandse private equity partijen in het vizier, kent hun investeringsstrategieën en onderhoudt goede contacten met veel van deze partijen. Wat kan JM Corporate Finance voor u betekenen?

 • Adviesgesprek over uw toekomstige wensen en ambities;
 • Het voorbereiden en vaststellen van een pre-exit strategie;
 • Een analyse en waardebepaling van uw onderneming;
 • Het opstellen van een informatie- en investeringsmemorandum;
 • Het vinden van de juiste private equity partij voor uw onderneming;
 • Begeleiding gedurende het gehele pre-exit proces.

Wij komen graag (via uw accountant) met u in contact voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Vragen? Neem contact op!

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld