10

mrt

Impairment test

Door middel van een impairment test kan bepaald worden of een (im)materieel vast actief niet te hoog is verantwoord in de balans. Uit een impairment test volgt dan of, en zo ja hoeveel, er eventueel afgeboekt moet worden op de betreffende activa. Dit geschiedt door de ‘marktwaarde’ (fair value) van het activum te berekenen en te vergelijken met de boekwaarde. Als de berekende ‘marktwaarde’ lager is dan de boekwaarde, dan vindt er een afboeking plaats: ‘de impairment’. Is de marktwaarde hoger dan de boekwaarde, dan blijft de boekwaarde van het vast actief in de jaarcijfers verantwoord.

Regelgeving

Nederlandse bedrijven dienen in de regel de Nederlandse wet- en regelgeving te volgen op het gebied van verslaggeving (NL GAAP). Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn echter verplicht de Europese IFRS (International Financial Reporting Standard) te hanteren. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen er echter voor kiezen om vrijwillig IFRS te hanteren.

Onder NL GAAP dient te worden beoordeeld of er externe dan wel interne indicaties zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Voorbeeld van externe indicaties:

  • Veranderende marktomstandigheden;
  • Gestegen marktrentes;
  • Technische ontwikkelingen en innovaties.

Voorbeeld van interne indicaties:

  • Plannen tot herstructurering of beëindiging van activiteiten;
  • Duurzame terugval in de verwachte kasstromen of operationele resultaten;
  • Hogere onderhoudskosten.

Onder IFRS dient voor de volgende categorieën immateriële vaste activa in ieder geval jaarlijks een toets op impairment te worden uitgevoerd, ongeacht of er indicaties zijn voor een waardevermindering:

  • immateriële vaste activa met een onbepaalde gebruiksduur;
  • immateriële vaste activa die nog niet in gebruik zijn genomen; en
  • goodwill ontstaan bij een overname.

Methoden

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een (im)materieel vast actief te berekenen, waaronder de multiple methode en de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Met het door JM Corporate Finance ontwikkelde financiële model kan jaarlijks snel een waardering worden uitgevoerd en kan worden bepaald of er een ‘impairment’ dient plaats te vinden. Uiteraard dienen de kwantitatieve en kwalitatieve veronderstellingen welke van belang zijn bij de waardering goed onderbouwd te zijn, ook bij een impairment test. Wij kunnen u hierbij uiteraard ondersteunen en begeleiden. De adviseurs van JM Corporate Finance hebben reeds jarenlange ervaring met het waarderen van ondernemingen en daaraan gelieerde activa.

Over ons

JM Corporate Finance is een onafhankelijk adviesbureau dat reeds jarenlange ervaring heeft met het uitvoeren van waarderingen. Wilt u graag een impairment test laten uitvoeren? Neem dan contact op met de adviseurs van JM Corporate Finance. U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek: via de website, via mail: info@jmpartners.nl of via ons telefoonnummer: +31  (0)76 8870 001. We staan u graag te woord: Gewoon helder, met visie.

Meer nieuws

tekenencontractmetchampagne

Transactie- en fusievormen

In dit artikel gaan wij in op de verschillende overname- en fusievo...

Lees verder
15.hoogstebodofbestedeal

Het hoogste bod, of de beste deal?

Bij de verkoop van uw onderneming kunnen zich meerdere overnamekand...

Lees verder
jm logo groot

7 Alternatieve financieringen bij een bedrijfsovername

  Welke andere mogelijkheden heeft u als ondernemer als uw fi...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld