3

feb

Het ‘verkoopklaar’ maken van een onderneming

Een goede voorbereiding telt! Zeker op het gebied van bedrijfsoverdracht. Op het moment dat een ondernemer een bedrijfsverkoop wenst aan te vangen, dan kan deze verkoop gunstiger uitpakken indien er een gedegen voorbereiding heeft plaatsgevonden. De vruchten kunnen hierbij geplukt worden op zowel het financiële vlak (hogere verkoopopbrengst) als op het gebied van verkoopzekerheid (hogere slagingskans).

Voorbereiding treffen op drie cruciale onderwerpen

Door als ondernemer kritisch naar jouw bedrijf te (laten) kijken, als het ware door de bril van een koper, kunnen ‘oneffenheden’ voortijdig in kaart worden gebracht en is er tijd om deze oneffenheden te verbeteren c.q. te repareren. Hieronder staan drie cruciale onderwerpen benoemd die doorgaans in het ‘verkoopklaar’ maken de revue passeren:

1. ondernemer-afhankelijkheid

In veel gevallen is een ondernemer zelf onmiskenbaar belangrijk voor de onderneming. Regelmatig onderhoudt de ondernemer de (commerciële) relaties en neemt de belangrijke beslissingen binnen de onderneming. Het feit dat de ondernemer doorgaans ook cultuurdrager binnen de onderneming is mag niet worden onderschat.
Al met al verdient het aandacht om als ondernemer te realiseren hoe een koper naar deze ‘ondernemer-afhankelijkheid’ kijkt. Het valt aan te bevelen dat relaties en verantwoordelijkheden niet enkel bij de DGA liggen, maar dieper binnen de organisatie (door meerdere personen) worden gedragen. Een misbare ondernemer brengt dan ook waarde op het moment van overdracht naar een koper (‘verlagen mate van afhankelijkheid’).

2. juridische en fiscale structuur

Een ander aandachtspunt betreft het goed inrichten van de juridische en fiscale structuur. Regelmatig treffen wij ondernemers waarbij er in de inrichting van de juridische en fiscale structuur geen (of te laat) rekening wordt gehouden met een overdracht van de onderneming. Het ongewenste effect hiervan is dat op het moment van een bedrijfsoverdracht onnodige waarde verloren gaat door belastingheffing.
In veel gevallen biedt een holdingstructuur uitkomst (een drietrapsraket: persoonlijke holding B.V. – onroerend goed B.V. – werkmaatschappij B.V.). Hierbij krijgt een ondernemer de flexibiliteit om de onderneming inclusief dan wel exclusief (maar wel met huurcontract) het onroerend goed aan te bieden aan een koper. Tevens kan de verkoopopbrengst aan de hand van de deelnemingsvrijstelling onbelast in de persoonlijke holding B.V. (of onroerend goed B.V.) worden ontvangen. Doordat er wettelijke termijnen kleven aan structuurwijzigingen (variërend van 3 tot 6 jaar) verdient de juridisch en fiscale structuur tijdig de aandacht in de voorbereiding op een bedrijfsoverdracht.

3. kansen en mogelijke synergiën

Tot slot is het belangrijk om de kansen en mogelijke synergiën voor kandidaat-kopers van de onderneming in kaart te brengen. Welke synergieën zijn er mogelijk tussen de onderneming en de organisatie van mogelijke kandidaat-kopers? Enkele voorbeelden van synergiemogelijkheden betreffen:

  1. het gebruikmaken van elkaars inkoop- of verkoopkanalen;
  2. een verbreding van het productportfolio of nieuwe kansrijke product-markt combinaties;
  3. het realiseren van hogere marges door ketenintegratie;
  4. het gebruik maken van gedeelde kennis en/of innovatiecapaciteit;
  5. het optimaliseren van de personeels- en/of productiecapaciteit;
  6. het efficiënter organiseren van de onderneming (kostensynergieën);

 

Door een kandidaat-koper door de ‘juiste bril’ naar het bedrijf te laten kijken, waarbij er voor de kandidaat-koper kansrijke mogelijkheden zijn om na een overname waarde toe te voegen, verhoogt het waarde-perspectief van deze kandidaat-koper. Een bijkomend voordeel is dat een verkopende ondernemer via het in kaart brengen van de kansen en de synergiemogelijkheden automatisch ‘gedwongen’ wordt om na te denken over, en duidelijke keuzes te maken met betrekking tot, de huidige ‘stand-alone’ strategie van de onderneming.

Goede voorbereiding loont

De strekking van dit artikel moge duidelijk zijn: een verkoop van een onderneming vergt een goede en tijdige voorbereiding! Daarbij is het bovendien goed om te laten zien dat er nog een wereld te winnen is voor de koper van een onderneming!

Wilt u eens samen met ons van gedachten wisselen over een bedrijfsoverdracht of het verkoopklaar maken van uw onderneming?

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. We staan u gewoon helder, met visie te woord!

Neem contact op

Meer nieuws

jm logo groot

Blog van collega Bart Koreman

Het is tijd voor mijn volgende blog. Het onderwerp "duurzaamheid" s...

Lees verder
jm logo groot

Bedrijfsoverdracht: Emotioneel vakwerk

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel Rotterdam naar bedrij...

Lees verder
landschaplr

De gefaseerde bedrijfsverkoop (‘pre-exit’)

Een pre-exit is een transactievorm die in de laatste jaren – als ge...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld