29

feb

Wat bepaalt het risico van mijn onderneming?

Als u als ondernemer uw onderneming wenst te verkopen bepaalt het risicoprofiel van de onderneming – naast natuurlijk de financiële resultaten van de onderneming – in grote mate hoeveel een potentiële koper wil betalen. Een hoog risico betekent vanzelfsprekend dat een potentiële koper minder ‘over heeft’ voor de onderneming. Maar wat bepaalt nu het risicoprofiel van een onderneming?

Ondernemingsspecifieke factoren

Naast algemene risicofactoren (zoals de algemene, branche en macro-economische (markt)vooruitzichten en de tendens op de kapitaalmarkten) wordt het individuele risicoprofiel van een onderneming grotendeels bepaald door een mix van ondernemingsspecifieke factoren. In dit kader zijn er een aantal verschillende factoren te benoemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

  • De grootte van de onderneming. Grotere bedrijven zijn beter in staat om (financiële) tegenvallers op te vangen en hiermee is het risico kleiner;
  • De mate van afhankelijkheid van de ondernemer. Bij een hoge mate van afhankelijk van de ondernemer c.q. ‘key’ medewerker(s) is het risico van de onderneming groter. Er kunnen dan problemen ontstaan (zoals het vertrek van een klant of medewerkers die het vertrouwen verliezen) mocht de ondernemer of de ‘key’ medewerker wegvallen;
  • De afhankelijkheid van leveranciers en afnemers. Indien de onderneming het leeuwendeel van de omzet genereert middels de afzet aan enkele grote klanten is de onderneming afhankelijk van deze grote klanten, hetgeen het risico vergroot. Hetzelfde geldt voor belangrijke leveranciers;
  • Spreiding van de activiteiten (diversificatie). Een onderneming die zijn omzet behaalt middels het aanbieden van verschillende soorten diensten c.q. producten heeft een lager risico. Indien een van de producten of diensten slecht presteert, is de onderneming namelijk nog steeds in staat om (een deel van) de omzet middels andere diensten/producten te genereren. Hetzelfde geldt voor spreiding van klanten;
  • Toetredingsbarrières. Wanneer de onderneming opereert in een branche waar het makkelijk is voor concurrenten om ‘op te starten’ verhoogt dit het risico voor de onderneming. Het risico wordt vanzelfsprekend groter indien de onderneming veel concurrenten heeft;
  • Diverse overige bedrijfsspecifieke risicofactoren. Risicoverhogende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn een hoge(re) gemiddelde leeftijd van het personeel, het niet tijdig bijhouden van de financiële administratie, de gevoeligheid van het aanwezige IT-systeem voor hacks, de te beperkte focus op duurzaamheid, de online onzichtbaarheid van de onderneming of het aanwezig zijn van veel mondelinge (in plaats van schriftelijke) afspraken met afnemers of leveranciers.

‘In the eye of the beholder’

Hoewel er verschillende modellen bestaan om het risicoprofiel van een onderneming in kaart te brengen c.q. tastbaar te maken, benadrukken wij dat een inschatting van het risicoprofiel van een onderneming uiterst subjectief blijft. Zo zullen verschillende kandidaat-kopers diverse risicofactoren van een overnametarget zwaarder vinden wegen dan andere, en zullen zij mogelijk een heel ander globaal beeld hebben van het risico van de onderneming!

Verkoopklaar maken

Aangezien het risicoprofiel van de onderneming een belangrijke invloed heeft op hetgeen een potentiële koper wil betalen voor een onderneming is het verstandig om – voordat de onderneming wordt verkocht – nader in te zoomen op de ondernemingsspecifieke risico’s en deze (waar mogelijk) tijdig te minimaliseren. Dit is een onderdeel van het verkoopklaar maken van een onderneming.

Bij het minimaliseren van deze risico’s kan worden gedacht aan het verminderen van de mate van afhankelijkheid van de ondernemer. Door uzelf als ondernemer ‘misbaar’ te maken wordt de autonomie van de onderneming vergroot, hetgeen positief is voor kandidaat-kopers. Ook kan aan het verbreden van de leveranciers- dan wel afnemersbasis (spreiding) worden gedacht als zijnde een manier om de afhankelijkheid van leveranciers en afnemers te verminderen. Daarnaast kan het op orde brengen van de interne (administratieve) organisatie alsmede het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken met diverse partijen een manier zijn om ‘zachtere’ risicofactoren voor een potentiële koper te verminderen.

In het informatiememorandum (een soort verkoopbrochure van de onderneming) kan dan tevens middels een SWOT-/USP-analyse een beeld worden geschetst van het risicoprofiel van de onderneming. Deze analyse vormt voor een kandidaat-koper de achtergrond van de onderneming en fungeert derhalve (deels) als basis voor de mogelijke bieding. Dan is het uiteraard beter om aan te kunnen geven dat de eventuele aanwezige risico’s geminimaliseerd zijn!

Het tijdig minimaliseren van de risicofactoren middels een actieplan voorafgaand aan een verkoopproces is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het werpt bij de verkoop van de onderneming daadwerkelijk zijn vruchten af!

Meer informatie over het verkoopklaar maken van een onderneming? Klik op deze knop:

Verkoopklaar maken

JM Corporate Finance

Wilt u een inschatting hebben van het risicoprofiel van uw onderneming? Wenst u meer informatie te ontvangen over het verkoopklaar maken van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Meer nieuws

afbeelding1(1)

Waarderen in tijden van crisis

Het waarderen van een onderneming is een complexe aangelegenheid wa...

Lees verder
012622jmpartners 20063

JM CF begeleidt crossborder transactie

JM Corporate Finance heeft recentelijk de verkoop van Hoekman Houti...

Lees verder
fotokaartuitsnede

Lees meer over JM Corporate Finance in Issue Magazine

In de nieuwe Issue Magazine leest u meer over het 12,5 jarig jubile...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld