JM Corporate Finance is opgericht in 2009 door Drs. Jan van Wijngaarden en gevestigd in Breda en Amsterdam. JM Corporate Finance bundelt de krachten van verschillende ervaren senior adviseurs met een gedegen trackrecord, inzake zowel MKB als internationale overname transacties in alle branches van het bedrijfsleven. Daarnaast werkt JM samen met diverse andere gerenommeerde Corporate Finance adviseurs. Tevens worden opdrachten uitgevoerd voor banken, informal investors, advocaten/curatoren en participatiemaatschappijen.

Inmiddels zijn er 10 adviseurs aan de organisatie verbonden. Door de unieke combinatie van expertise en ervaring op het gebied van accountancy, (internationale) belastingadvisering en specialistische bedrijfseconomische onderwerpen kan JM Corporate Finance trajecten multidisciplinair begeleiden. Dit maakt topadvisering mogelijk.

Kernwaarden van JM Partners
  • Full-time specialisten en bedrijfsadviseurs
  • Pragmatisch
  • MKB en Internationaal
  • Maatwerk en risicogericht
  • Groot netwerk van deskundigen
  • Constructief en kritisch
  • Regisseur en dealmaking
  • Senioriteit en passie
  • Kwaliteit als primaire focus
Aandachtsgebieden

Bij Corporate Finance trajecten zal alleen een allround adviseur u de noodzakelijke toegevoegde waarde kunnen bieden. Diverse kritische succesfactoren van uw onderneming, de zogenaamde 'value drivers', zijn van belang en verschillende aandachtsgebieden dienen te worden geïdentificeerd.

Dit vereist kennis, kunde, een kritische blik en creativiteit die de JM adviseurs en haar samenwerkingspartners u optimaal kunnen bieden. De ware topadviseur is in staat om vroegtijdig te signaleren welke aandacht aan welke aspecten dient te worden besteed, om zo een professionele afronding van het traject te waarborgen.

Persoonlijke relatie en maatwerk

Een goede persoonlijke relatie is de belangrijkste basis voor de kwaliteit van de advisering. Corporate Finance trajecten zijn immers intensief en veelal langdurig van aard, waarbij de financiële belangen aanzienlijk kunnen zijn. Dat emoties hierbij ook een belangrijke rol spelen is evident. Niet alleen kwantitatieve elementen zijn van belang, ook aan kwalitatieve aspecten dient gedurende het proces aandacht te worden besteed.

JM Corporate Finance stelt per opdracht een team samen dat passend is, niet alleen gericht op de benodigde expertise, maar ook gericht op die belangrijke 'klik' met de cliënt. In de samenwerking met JM Corporate Finance heeft u één aanspreekpunt en wordt toch een brede, concrete en 'tailor-made' advisering gewaarborgd die leidt tot optimale resultaten en 'win-win' situaties. JM adviseurs houden rekening met uw persoonlijke wensen en reserveren voldoende tijd voor de invulling hiervan.

Lidmaatschap
Brookz IAPA
Interesse? Neem contact met ons op