Het “verkoopklaar” maken van een onderneming

Een ondernemer is (bewust of onbewust) dagelijks bezig met het werken aan en toevoegen van waarde binnen het bedrijf. Maar hoe kan een ondernemer er voor zorgen dat deze waarde ook daadwerkelijk en optimaal wordt gerealiseerd op het moment dat hij of zij besluit om de onderneming te verkopen?

Stel direct een vraag

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Een succesvolle bedrijfsverkoop begint jaren eerder

Een tijdige en gedegen voorbereiding is van belang voor het uiteindelijke succes van een bedrijfsverkoop. Echter, ook al heeft een ondernemer nog geen concrete verkoopwens of –datum in gedachten, het verkoopklaar maken van een onderneming “loont” altijd!

Tijdens het verkoopklaar maken worden alle belangrijke “value-drivers” binnen de onderneming kritisch bezien. Zodra een ondernemer deze value-drivers positief beïnvloedt (“focus”), dan wordt er waarde gecreëerd binnen de onderneming. En waarde is precies datgene dat een ondernemer iedere dag wilt toevoegen, zowel voor de klanten van de onderneming als voor de onderneming zelf.

Hieronder worden enkele belangrijke tips gegeven die een ondernemer kan gebruiken voor het verkoopklaar maken van een onderneming; oftewel de weg naar een ‘optimaal resultaat van inspanning’.

Onze 10 tips

1. Een waardering laten uitvoeren ruim voorafgaand aan een bedrijfsverkoop geeft een ondernemer  inzicht in een realistische waarde, inclusief de waarde-verhogende en drukkende elementen van de onderneming. Dit geeft een ondernemer de tijd om ‘weeffouten’ tijdig te repareren en om op het moment van verkoop hiervan optimaal te profiteren (“nulmeting”).

2. Beperk de afhankelijkheid van de ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) zelf. Zorg bijvoorbeeld dat de informatie binnen de organisatie is geborgd en daarmee ‘eenvoudig’ kan worden overgedragen aan een koper.

3. Tijdige optimalisering van de juridische en fiscale structuur geeft een verkopende ondernemer flexibiliteit (in bijvoorbeeld het kunnen aanbieden van de onderneming inclusief of exclusief het onroerend goed) en voorkomt ‘onnodige’ belastingheffing op het feitelijke verkoopmoment.

4. Breng de interne organisatie/administratie van de onderneming op orde. Het geeft vertrouwen aan een koper wanneer gevraagde (tussentijdse) cijfers eenvoudig en snel kunnen worden opgeleverd. Daarnaast geeft eigen inzicht in de bedrijfscijfers een ondernemer de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen.

5. Zorg, indien mogelijk, voor spreiding binnen de klant- en leveranciers-portefeuille en borg de afspraken met hen in contracten. Hierdoor wordt een bedrijf (financieel) minder gevoelig voor het wegvallen van een relatie en het maakt een betere waardeoverdracht mogelijk.

6. Zorg voor een stabiel(groeiend) en ‘schoon’ financieel track-record. Historische cijfers geven inzicht in de verdiencapaciteit van de organisatie en houvast voor een koper bij het toetsen van financiële prognoses op realisme. Haal niet-bedrijfsgebonden kosten uit de cijfers en plaats activa die geen of juist wel onderdeel zijn van de overdracht in de juiste entiteit.

7. Voorkom dat de koper te maken krijgt met disputen uit het verleden. Los eventuele disputen met relaties en werknemers waar mogelijk (tijdig) op.

8. Bedenk waarom de onderneming voor een koper interessant kan zijn (SWOT-analyse) en verwerk dat in de strategie van de onderneming en het ‘verkoop-verhaal’. Dit helpt de koper om door de ‘juiste bril’ naar de onderneming te laten kijken.

9. Denk na over de timing van ‘grote’ investeringen en of een koper bereid is om deze investeringen te vergoeden via de koopsom. Het ‘normale’ investeringsniveau dient op peil te blijven zodat het bedrijf bij een eventuele mislukte of uitgestelde verkoop geen last ervaart van achterstallige investeringen.

10. Maak een lijst van potentiële kopers voor het bedrijf. Ieder koper heeft een ander ‘profiel’ dat met name tot uiting komt in de geboden prijs en contractvoorwaarden. Op hoofdlijnen kan er onderscheid worden gemaakt tussen familie, management of personeel, een concurrent, een strategische partij of een investeerder.

Begin op tijd

Door tijdig aan het werk te gaan met de voornoemde aandachtspunten kan een ondernemer ervoor zorgen dat de onderneming als het ware “blinkt” met een “strikje” eromheen. De onderneming is in optimale conditie op het moment dat besloten wordt over te gaan tot een bedrijfsverkoop. Of op het moment dat de ideale koper uit het niets zo maar ineens op de deur klopt. Dit zorgt ervoor dat de gerealiseerde waarde, deal- en financieringsstructuur door de verkopende ondernemer tijdig kunnen worden geoptimaliseerd.

Daarnaast zorgt een goede voorbereiding ervoor dat een lager risico bestaat dat een potentiële koper tijdens een due diligence onderzoek echte issues of “lijken in de kast” kan vinden. Dit voorkomt eventuele vervelende discussies over de verkoopprijs na het due diligence onderzoek en kan ertoe leiden dat er beperkte en geringere garanties door de verkoper aan de potentiële koper te hoeven te worden verstrekt. Dit minimaliseert weer de risico’s van de verkoper in de toekomst.

Hoe te beginnen met verkoopklaar maken?

Een goede eerste stap is het laten uitvoeren van een waardebepaling of “quick-scan” (“nulmeting”). Hierbij wordt de onderneming kritisch getoetst door een objectieve buitenstaander. De eventuele aandachtspunten die hieruit naar voren komen kunnen dan of op korte termijn of binnen een aantal jaren worden opgevolgd. Een dergelijke voorbereiding zal de kosten zeker waard zijn, immers dit verhoogt direct de waarde van uw onderneming. Ondanks dat ondernemers veelal “met de voeten in de klei” dagelijks bezig zijn om de onderneming te runnen, is het advies: denk na over de toekomst!

Vragen? Neem contact op!
072021jmpartners 41863b

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Ontdek het nu!

1/10

Wat is de reden van verkoop?

Volgende stap

2/10

In welke branche(s) bent u actief?

Ga terug Volgende stap

3/10

Bent u al met een partij in gesprek? / Is er al een koper in beeld?

Ga terug Volgende stap

4/10

Heeft u een tijdspad in gedachten?


Ga terug Volgende stap

5/10

Heeft u al actie ondernomen om uw bedrijf verkoopklaar te maken?

Ga terug Volgende stap

6/10

Wat zijn de mogelijke aandachtspunten binnen de onderneming?

Ga terug Volgende stap

7/10

Wat is de omvang van de onderneming? Vul in (circa).Ga terug Volgende stap

8/10

Overige informatie of vragen?


Overslaan
Ga terug Volgende stap

9/10

Het is bijna gelukt!

Vul uw contactgegevens in zodat onze specialisten u aan de hand van de testuitslag verder kunnen adviseren.


Ga terug Volgende stap

10/10

Contactgegevens:


Overslaan
Ga terug Bekijk testuitslag

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld