Waarde bedrijf bepalen

Bij het bepalen van de waarde van een bedrijf zijn er verschillende waarderingsmethoden die gehanteerd kunnen worden. In de praktijk komt men de volgende waarderingsmethoden vaak tegen:  • Intrinsieke waarde methode;

  • Rentabiliteitswaardemethode;

  • Multiple methode;

  • Kasstromenmethode, zoals Discounted Cashflow (DCF) of Adjusted Present Value (APV).

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten

Een waardering bestaat uit grofweg twee componenten: de kwalitatieve én de kwantitatieve aspecten. De kwantitatieve aspecten komen tot stand vanuit de historische cijfers (jaarrekeningen) en de verwachtingen voor de komende jaren (prognoses). Hierbij is het van belang om de diverse cijfers kritisch te beoordelen en waar nodig te normaliseren.

In onze visie wordt de echte waarde van de onderneming bepaald door de kwalitatieve elementen van de onderneming; ofwel de ‘unique selling points’. In dit kader gaan wij in op diverse niet-cijfermatige aspecten van de onderneming, zoals de marktpositie, de kwaliteit en (on)afhankelijkheid van personeel en aandeelhouders/management, de mate van (on)afhankelijk van klanten en leveranciers, certificeringen en/of intellectueel eigendom, etc. Hierbij maken wij gebruik van de zogenoemde ‘SWOT-analyse’, waarin de sterke punten en aandachtspunten van de onderneming tot uiting komen alsmede de kansen en bedreigingen vanuit de markt.

Realistisch waarderen

Bij het bepalen van de waarde van een bedrijf is het voornamelijk van belang om een realistisch beeld te verkrijgen van de onderneming. Dit betekent onder andere het opstellen van realistische prognoses, maar ook het kritisch in beeld brengen van de kwalitatieve aspecten van het bedrijf. In de MKB praktijk worden meestal de multiple methode en de DCF-/APV-methode toegepast, welke methoden uitgaan van de (verwachte) cashpositie van de onderneming (‘EBITDA’).

In dit kader vergelijken wij de uitkomsten van de waardering ook met andere waarderingen en transacties van MKB-bedrijven (‘benchmarken’). Onze werkzaamheden, analyses en bevindingen lichten wij toe in een bondige rapportage, zodat iedere lezer op een heldere wijze mee wordt genomen in de waardering inclusief de bespreking van de resultaten hiervan. Wij maken dan ook geen uitgebreide waarderingsrapportages, maar beperken wij ons tot de kern en de hoofdlijnen.

Wilt u zelf de waarde van uw bedrijf bepalen? Onze waarderingschecklist geeft u houvast en een duidelijk overzicht van de belangrijke onderwerpen! 

Over ons

JM Corporate Finance is een onafhankelijk adviesbureau dat reeds jarenlange ervaring heeft met het uitvoeren van waarderingen. Wilt u graag een waardering laten uitvoeren? Neem dan contact op met de adviseurs van JM Corporate Finance. U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek: via de website, via mail: info@jmpartners.nl of via ons telefoonnummer: +31  (0)76 8870 001. We staan u graag te woord: Gewoon helder, met visie.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld