Doelstellingen van een due diligence onderzoek

Afhankelijk van de complexiteit van een onderneming en specifieke wensen van de koper (opdrachtgever) ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden kan een due diligence onderzoek een omvangrijk proces zijn waarbij diverse specialisten worden ingeschakeld. In het MKB bestaat het due diligence team meestal uit een overname-adviseur, accountant, fiscalist, advocaat en notaris. Indien deze specialisten als een goed team samenwerken en de nodige ervaring hebben kan een due diligence ook binnen een korte termijn worden afgerond. Ten aanzien van het due diligence onderzoek worden onderstaande doelstellingen onderkend:

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de sterke en zwakke punten van de overnamekandidaat; de kansen en bedreigingen; de financiële positie en de kritische succesfactoren c.q. de “valuedrivers” (waardestuwers).
  • Identificatie van mogelijke koopprijsverlagende factoren zoals bedrijfsrisico’s of “dealbreakers”.
  • Risicoreductie door het opnemen van garanties, zekerheden en vrijwaringen in het overnamecontract naar aanleiding van de bevindingen uit het due diligence onderzoek.
  • Verkrijgen van een definitief oordeel over de waardering van de onderneming.
  • Onderbouwing van de overnamebeslissing.
  • Effectief kunnen afronden van het onderhandelingsproces.
  • Verifiëren van de verkregen (financiële) informatie dan wel het bevestigen hiervan.
  • Identificeren / signaleren van zaken die van belang (kunnen) zijn voor het integratieproces en de verdere afwikkeling van het overnametraject.

Het due diligence onderzoek schenkt niet alleen aandacht aan de kwantitatieve aspecten (zoals balans en resultatenrekening) maar ook vooral aan de kwalitatieve aspecten van de onderneming. Ten aanzien van de kwalitatieve aspecten dient gedacht te worden aan: de markt, de concurrentiepositie, de organisatie, bedrijfsethiek, de kwaliteit van het management, de deskundigheid van het personeel, de organisatiecultuur, perceptie en verwachtingen van de betrokken partijen (met name koper en verkoper), aanwezige emoties en het imago en reputatie van de onderneming.

Opdrachtgevers onderkennen tegenwoordig de “brede scope” van een due diligence onderzoek. Dat betekent dat niet alleen het management van de kopende onderneming due diligence onderzoeken laat uitvoeren. Steeds vaker zien we dat andere “stakeholders” opdracht geven tot een due diligence onderzoek. Denk daarbij aan: de MBO/MBI-kandidaat, een participatie- of investeringsmaatschappij; de (eventueel aanwezige) Raad van Commissarissen van de koper dan wel de betrokken banken. Allen hebben belang bij een gedegen onderzoek. Vaak stellen banken en Raden van Commissarissen voor het verkrijgen van hun goedkeuring dat de due diligence conveniërend dient te zijn.

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Bel mij terug

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie?
Vul uw gegevens in en wij bellen u z.s.m. terug.

Telefoonnummer achterlaten
Due diligence laten uitvoeren? Wij gaan direct voor u aan de slag