Due diligence Eindhoven

Heeft u het voornemen om te gaan fuseren of een ander bedrijf over te nemen? Met een uitgebreid due diligence onderzoek voor het betreffende bedrijf in regio Eindhoven, verschaft u inzicht in de sterke en zwakke punten van de overnamekandidaat of uw eigen onderneming. Met behulp van dit cruciale en objectieve due diligence onderzoek kunt u een grondige afweging maken in hoeverre de fusie of overname in uw voordeel is.

 • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Aandachtspunten due diligence onderzoek Eindhoven

Het due diligence onderzoek is een diepgaand bedrijfsonderzoek waarbij diverse bedrijfsmatige aspecten geanalyseerd worden welke betrekking hebben op het te overnemen of te fuseren bedrijf in regio Eindhoven. Dit leidt tot een helder beeld van de risico’s en kansen.

De te analyseren bedrijfsaspecten lopen uiteen en kunnen naar inzicht van onze due diligence specialisten en op basis van uw wensen bepaald worden. Hieronder volgt een opsomming (inclusief voorbeelden) van bedrijfsaspecten die in de praktijk vaak worden doorgelicht bij due diligence onderzoeken.

 • Financieel: financiële positie, prognoses, organisatiestructuur
 • Commercieel: product-markt-combinaties, omgevingsanalyse, marges
 • Fiscaal: de huidige en toekomstige fiscale situatie, sociale verzekeringen
 • Juridisch: (verborgen) verplichtingen in ruime zin, operationele contracten
 • Sociaal: de kwaliteit van het personeel, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit management
 • Milieu: afval en uitval, schadelijke stoffenadministratie
 • Technisch: ouderdom machine park, productieapparaat, kwaliteit R&D
 • Actuarieel: pensioensysteem- en grondslagen, pensioenvoorziening
 • Onroerend goed: waardering/taxatie activa, feitelijke staat, leasing
 • ICT: beveiliging, ouderdom, licenties

Informatie over een due diligence onderzoek in Eindhoven?

Onze ervaren due diligence specialisten verstaan hun vak en gaan graag voor u aan de slag in Eindhoven om zaken aan het licht te brengen die voorheen onbekend waren zodat het voor u helder wordt of de overname of fusering in uw voordeel is. Neem hiervoor contact met ons op.

TIP: Download hier geheel kosteloos ons “Due diligence in de praktijk” boekje.

Download het due diligence handboek

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld