Herstructurering

Als ondernemer kunt u in zwaar weer terecht komen als gevolg van bijvoorbeeld een sterke omzetdaling, een tekort aan werknemers, een tekort aan producten/grondstoffen en/of liquiditeitstekorten. In dat geval kan een herstructurering noodzakelijk zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Een herstructurering kan vele vormen aannemen zoals het afstoten van een verliesgevend onderdeel van de onderneming, het doorvoeren van een reorganisatie of de financiering van het bedrijf herzien. Bovendien kan een herstructurering ook gewenst zijn vanwege fiscale aspecten, een bedrijfsoverdracht, de groei van de onderneming of de toekomstverwachtingen.

  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Cashflow problemen

Bij cashflow problemen is er vaak sprake van een acuut continuïteitsgevaar voor de onderneming. Daarom is het van groot belang om een herstructurering door te voeren. Voor een succesvolle herstructurering is het niet alleen van belang om de huidige cashflow problemen aan te pakken, maar is het ook zeer belangrijk om de oorzaak van de problemen te achterhalen zodat soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wanneer de oorzaak van de cashflow problemen achterhaald is, kan er een herstructureringsplan opgesteld worden.

Het herstructureringsplan

Een duidelijk plan is essentieel om een succesvolle herstructurering uit te voeren. Dit plan kan echter complex zijn om zelf op te stellen en in dat geval kan een specialist uitkomst bieden. De adviseurs van JM Corporate Finance hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfsherstructurering. 

Alvorens de adviseur een herstructureringsplan opstelt, wordt de onderneming grondig geanalyseerd. Zo wordt er bijvoorbeeld een werkkapitaalanalyse uitgevoerd, waarbij de liquide middelen, de vlottende activa en de kortlopende schulden van de onderneming geanalyseerd worden. Aan de hand van de analyse van de onderneming kan er een actieplan opgesteld worden voor bijvoorbeeld: 

  • een financiële herstructurering
  • het afstoten van verliesgevende diensten of producten
  • het aanpassen van het businessmodel
  • het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Het herstructureringsplan bestaat uit een duidelijke beschrijving van de verbeterpunten en per punt wordt er aangegeven wat het gaat kosten, wie wat moet doen, wanneer het gereed moet zijn en wat het de onderneming oplevert.

Een succesvolle turnaround

Om een succesvolle turnaround te realiseren, is het van groot belang dat de verbeterpunten uit het herstructureringsplan tijdig en juist geïmplementeerd worden. Voor het implementeren van de verbeterpunten is vaak deskundige en professionele begeleiding vereist. 

Financi�le herstructurering

Wanneer een onderneming met acute liquiditeitsproblemen kampt, dan is een financiële herstructurering vaak de beste oplossing. Hierbij wordt de vermogensstructuur van de onderneming gewijzigd, omdat deze niet meer aansluit bij de huidige verdiencapaciteit. Er wordt grondig gekeken naar de samenstelling en de voorwaarden van het vermogen en waar mogelijk worden er wijzigingen aangebracht. Zo kan er bij een financiële herstructurering gekozen worden voor:

  • een herfinanciering;
  • een schuldomzetting;
  • een additionele schuldfinanciering;
  • een aandelenemissie;
  • een combinatie hiervan.

Een herfinanciering heeft als doel om een lening over te sluiten tegen betere financieringsvoorwaarden, zoals een lagere rente of verbeterde financieringsconvenanten.

Heeft u vragen over een mogelijke herstructurering van uw bedrijf?

Of wilt u graag advies bij een herfinanciering? De adviseurs van JM Corporate Finance hebben reeds jarenlange ervaring en staan u graag bij bij een herstructurering, zodat een succesvolle turnaround gerealiseerd kan worden.

Stel vrijblijvend uw vraag.

Wij helpen graag!

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld