3

dec

De “cash & debt free” waarde van een MKB onderneming

Een veel gebruikte term bij bedrijfsovernames (ook in het MKB) betreft de term “cash & debt free”, maar wat betekent dit nou precies? Een cash & debt free waardering van de onderneming betreft de ondernemingswaarde ook wel enterprise value of waarde van de operationele activiteiten genoemd. Deze zogenaamde ondernemingswaarde is de waarde van een onderneming ervan uitgaande dat deze vrij is van overtollige liquide middelen en schulden.

Waarderingsmethoden

Voor het uitvoeren van een bedrijfswaardering zijn er diverse waarderingsmethoden te onderscheiden waaronder onder meer de intrinsieke waarde methode, de rentabiliteitswaardemethode, de kasstromenmethoden en de multiple methode. Bij deze laatste, relatief eenvoudige methode wordt de operationele winst/verdiencapaciteit (EBIT/EBITDA) van een onderneming vermenigvuldigt met een factor/multiple om tot de ondernemingswaarde, ook wel cash & debt free waarde, te komen. De kasstromenmethoden berekenen de ondernemingswaarde door de contante waarde te bepalen van de toekomstige vrije kasstromen.

Meer informatie over aandelenwaardering

Aandelenwaarde

De ondernemingswaarde of cash & debt free waarde is echter niet gelijk aan de aandelenwaarde van een onderneming. Om tot de aandelenwaarde te komen dienen er correcties op deze cash & debt free waarde toegepast te worden op basis van de balansposities van een onderneming. Bij deze correcties kan onder andere gedacht worden aan de aanwezige liquide middelen (+), de cash-like items (+), de rekening-courantposities (+/-), de rentedragende schulden (-/-), de debt-like items (-/-) en het werkkapitaal surplus/tekort (+/-). Voorbeelden van cash-like items zijn: gestorte waarborgsommen, te vorderen vennootschapsbelasting van eerdere boekjaren, te ontvangen bedragen uit claims, etc. Voorbeelden van debt-like items zijn: een te hoge voorziening vakantiedagen van medewerker, te betalen managementfees, te betalen vennootschapsbelasting van eerdere boekjaren, etc.

Voorbereiding

Tijdens de onderhandelingen tussen koper en verkoper kunnen er discussies ontstaan omtrent de interpretatie van een voorstel op basis van een cash & debt free constructie en bovenstaande genoemde correcties gezien het arbitraire karakter van sommige posten. Het is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op deze discussies aangezien dergelijke correcties een substantiële invloed kunnen hebben op de uiteindelijke aandelenwaarde, ook wel de “te ontvangen koopsom” door verkoper genoemd. Het verdient aanbeveling om deze berekening, ook wel “equity bridge” op te nemen in de “letter of intent” en het koopcontract.

Moderne benadering

Duidelijk moge zijn dat deze “moderne benadering” ook zijn intrede heeft gedaan in het MKB en dat de betrokken adviseur hier goed van op de hoogte dient te zijn.

 

Wilt u meer weten over een bedrijfswaardering en aanverwante termen of bent u benieuwd naar de waarde van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en onze medewerkers staan u graag te woord.

 

JM Corporate Finance B.V.

 

Jan van Wijngaarden, Partner                   

jvw@jmpartners.nl                                     

06 – 53 229 496

 

Bart Koreman, Partner

bk@jmpartners.nl           

06 – 55 718 515

                                                                             

www.jmpartners.nl

info@jmpartners.nl

Meer nieuws

cavaenglazen

Wat komt er kijken bij de verkoop van uw onderneming?

De verkoop van een onderneming is een complexe en vaak emotionele g...

Lees verder
mel poole luat29bdjma unsplash

Een bedrijf overnemen; hoe te beginnen?

In de zomerperiode zijn ondernemers vooral bezig om te ontspannen, ...

Lees verder

Workshop "Bedrijfsoverdracht" 16 juni 2016

Workshop "Bedrijfsoverdracht" door JM Corporate Finance B.V.

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld