Als wij als adviseur van koper tijdens het eerste gesprek aftasten welke vraagprijs de verkoper "in gedachten heeft" val je soms letterlijk van je stoel. Veelal vervolgen wij het gesprek dan met een inhoudelijke discussie over de uitgangspunten en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opgestelde bedrijfsprognoses.

Wat zie je dan vaak? De gerealiseerde omzet in de afgelopen jaren laat een gemiddelde stijging per jaar zien van 5%, terwijl nu na de bedrijfsoverdracht (ineens) omzetstijgingen worden geprognostiseerd van meer dan 10% (de bekende "hockey-stick"). De adviseur van verkoper past dan vervolgens de waarderingsmethode toe die in het algemeen de hoogste waardering laat zien (de DCF of APV methode; uitgaande van cash-flows). Echter 70 tot 80% van de berekende ondernemingswaarde bij deze methoden wordt dan bepaald door de verwachte (netto) cash-flow over een aantal jaren; derhalve omgeven met veel onzekerheid en subjectiviteit.

Wij durven gerust de stelling aan dat alhoewel theoretisch de toepassing van deze methoden juist is, dit in het MKB vaak leidt tot te hoge waarderingen. Wij kiezen er dan ook voor om meerdere waarderingsmethoden uit te werken uitgaande van verschillende toekomstige financiële scenario's. Daarnaast gebruik makend van de MKB-vuistregels (bijvoorbeeld 4 maal de EBIT of 5 maal het netto resultaat in de huidige economische situatie) en een "benchmark" met uitkomsten van andere transacties in de markt, kom je al een heel eind wanneer een realistische waarde dient te worden berekend. Een UTOPIA waardering leidt er veelal toe dat de gesprekken direct worden afgeblazen; toch jammer voor iedereen!?

TIP: blijf met beide benen op de grond staan; dit geldt tevens voor de betrokken adviseurs!

Terug naar overzicht

Op deze pagina vindt u alle door JM Partners geplaatste nieuwsberichten, artikelen en publicaties. Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Nieuws? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!