Het uitvoeren van bedrijfswaarderingen is een activiteit die bij JM Corporate Finance met grote regelmaat

plaatsvindt. Hierbij is het niet ongebruikelijk dat het vastgoed van een onderneming ook deel uitmaakt van de transactie. In dit artikel wordt het waarderen van vastgoed in meer detail besproken.

 

Bij het waarderen van ondernemingen met vastgoed is het allereerst van belang om de functie van het

vastgoed onder de loep te nemen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen vastgoed dat bedrijfsgebonden is en vastgoed dat niet bedrijfsgebonden is.

Bij bedrijfsgebonden vastgoed kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een haven, een golfbaan of een

elektriciteitscentrale. Een elektriciteitscentrale kan enkel en alleen worden gebruikt voor het opwekken van

energie. De functie van het vastgoed is daarmee zeer bedrijfsgebonden. Het vastgoed dient dan gewaardeerd

te worden als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

De waarde van het vastgoed is dan verweven in de geldstromen van de activiteiten die gegenereerd worden

middels de exploitatie van het vastgoed.

 

Indien het vastgoed bijvoorbeeld een kantoorpand of fabriekshal zonder vele complexe installaties betreft, dan is het vastgoed te gebruiken voor diverse doeleinden ofwel het vastgoed is niet gebonden aan de activiteiten van de onderneming. De risico’s van het vastgoed zijn dan lager aangezien het een “zelfstandige” opbrengst kan genereren. Het vastgoed kan dan bestempeld worden als een zogenaamde “zelfstandige vruchtdrager” en dient dan apart in de waardering te worden meegenomen. Een taxateur kan alsdan de waarde van het vastgoed in het economisch verkeer bepalen ofwel de economische waarde. De taxateur zal de diverse aspecten van het vastgoed in ogenschouw nemen zoals de onderhoudstoestand en de locatie van het pand.

Het vaststellen of onroerend goed wel/niet bedrijfsgebonden is, is dus essentieel voor het bepalen van de waarde van een onderneming. Indien het vastgoed niet bedrijfsgebonden is, dan dient de waarde van de onderneming en de waarde van het onroerend goed gescheiden te worden bepaald.

Wilt u meer informatie over een bedrijfswaardering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

via +31 (0)76 88 70 001 of info@jmpartners.nl. Onze medewerkers staan u graag te woord!

JM Corporate Finance B.V.

Heusing 12

4817 ZB Breda

JM Corporate Finance B.V. 

Krijn Taconiskade 440

1087 HW Amsterdam

Terug naar overzicht

Op deze pagina vindt u alle door JM Partners geplaatste nieuwsberichten, artikelen en publicaties. Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Nieuws? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!