15

aug

Is de verkoop van uw bedrijf te plannen?

Een bedrijf verkopen is een besluit wat u als ondernemer wellicht maar één keer tijdens uw (ondernemers)leven zal gaan maken. Aan dit besluit liggen voor u als ondernemer vaak meerdere verkoopmotieven ten grondslag. Deze verkoopmotieven bevatten vrijwel altijd een combinatie van persoonlijke en strategische motieven en vormen zich naar gelang uw (persoonlijke) situatie en/of gebeurtenissen in privé- dan wel zakelijke sfeer.

Heeft u als ondernemer wel eens nagedacht over de verkoop van uw bedrijf? En wat zijn voor u de persoonlijke en strategische motieven? Wij adviseren u om in ieder geval hier tijdig over na te denken en een gedegen voorbereiding uit te (laten) voeren! Wij van JM Corporate Finance weten dat de verkoop van uw bedrijf niet start aan de onderhandelingstafel, maar altijd in een veel eerdere fase. Maar wat kunt u als ondernemer doen? Is de verkoop van uw bedrijf wel te plannen? In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste zaken waar u als ondernemer rekening mee kunt houden in de planning c.q. voorbereiding van een toekomstige verkoop van uw bedrijf.

Voorbereiding

Is de verkoop van uw bedrijf altijd te plannen? Nee dit is zeker niet het geval! Er kunnen altijd situaties optreden zoals ziekte van de ondernemer of het onverwacht aandienen van een erg geïnteresseerde (strategische) koper. Wat u wel kunt doen, is een gedegen voorbereiding uit (laten) voeren. Deze voorbereiding bestaat onder andere uit het formuleren van uw persoonlijke en strategische (verkoop)doelstellingen. Hierbij kunt u denken aan het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd of het willen en kunnen ‘cashen’ door middel van een (gedeeltelijke) verkoop (persoonlijke motieven). Strategische motieven kunnen onder andere zijn de aanwezigheid van een consolidatieslag in de sector of dat het bedrijf onvoldoende schaalgrootte heeft om op lange termijn concurrerend te kunnen blijven en derhalve het de beste keus is om op zoek te gaan naar een strategische koper.

In de praktijk is het daarnaast ook aan te bevelen om een interne beknopte Due diligence te (laten) uitvoeren. Het doel van deze Due diligence is om mogelijke aandachtspunten te identificeren en deze waar mogelijk te voorkomen en/of op te lossen. Dit resulteert uiteindelijk voor u als ondernemer c.q. voor u als verkoper, dat problemen en (mogelijke) zorgen worden voorkomen en dat deze issues in het verdere verkoopproces en het onderhandelingsproces niet of in veel mindere mate aan het licht komen en daarnaast een effect kunnen hebben op de transactie(prijs). Dit zal ook een zeer positieve uitstraling hebben op een potentiële koper, omdat deze issues niet meer of in veel mindere mate, uit het uit te voeren due diligence onderzoek door koper zullen gaan blijken.      

Hierbij kunt u onder andere denken aan het (verder) optimaliseren van het administratieve en geautomatiseerde proces, het optimaliseren c.q. herstructureren van de juridische en fiscale structuur en/of het verbeteren van de organisatiestructuur en/of het optimaliseren van het personeelsbestand. Het opstellen van een zogenaamde SWOT-analyse, waarin uzelf zowel de sterke- als zwakke punten en daarnaast de kansen en bedreigingen in beeld brengt, geeft u als ondernemer maar ook een overnamespecialist als JM Corporate Finance, het inzicht wat benodigd is tijdens de voorbereiding op de verkoop van uw onderneming!  

Praktijk

In de praktijk kan een Corporate Finance kantoor en/of een andere branchespecialist u als ondernemer helpen bij deze voorbereiding. Het uitvoeren van een indicatieve waardering in dit kader kan uitkomst bieden. Bij een indicatieve waardering is het namelijk van belang om een goed beeld te  verkrijgen van de onderneming om daarmee een indruk te krijgen van de aanwezige bedrijfsprocessen, de gemaakte afspraken, mogelijke afhankelijkheden en risico’s, eventueel de kwaliteit van het personeelsbestand, het business verdienmodel, het niveau van de brutomarges en een verklaring voor eventuele schommelingen, de financiële resultaten tot dusver en de prognoses voor de komende jaren, eventuele fiscale risico’s etc. Dit resulteert uiteindelijk in het risicoprofiel van de onderneming. Dit risicoprofiel toont alsdan een overzicht van risico-verhogende en risico-verlagende factoren, welke direct leiden tot mogelijke attentie- en/of actiepunten voor de (nabije) toekomst en daarmee voor het proces verkoopklaar maken van de onderneming. Daarnaast kan ook geconcludeerd worden dat het momenteel nog niet het juiste moment is voor de verkoop van de onderneming, als gevolg van bijvoorbeeld een niet optimale (fiscale of juridische) structuur wanneer de onderneming zich in een verliesgevende situatie verkeerd of indien bepaalde problemen allereerst dienen te worden opgelost.  

Overige zaken welke van belang zijn en waar wij als overnamespecialist aandacht aan besteden zijn uw wensen voor en na de transactie. Kortom wat vind u als ondernemer belangrijk, wanneer is de transactie voor u een succes en hoe ziet u zichzelf (in welke rol, mate van betrokkenheid, etc.) na afronding van de transactie.

Wat kan JM Corporate Finance voor u betekenen?

Middels dit artikel hebben wij u op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de belangrijkste zaken en/of attentiepunten in de voorbereiding c.q. planning van een verkooptraject. Uiteraard kunnen wij u hier nog (veel) meer over vertellen en u hierin begeleiden.

Wilt u meer weten over de planning en/of voorbereiding van de verkoop van uw onderneming en alle tips en belangrijke attentiepunten in dit kader? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Meer weten over de diensten van JM Corporate Finance?

Meer nieuws

111(1)

WELKOM MIEKE!

Graag stellen we een nieuw lid van het JM-team aan u voor! Mieke La...

Lees verder
jm logo groot

Als je zaak je pensioen is, is het zaak om nu waarde op te bouwen.

Veertig procent van de ondernemers maakt zich zorgen over zijn pens...

Lees verder
mel poole luat29bdjma unsplash

Een bedrijf overnemen; hoe te beginnen?

In de zomerperiode zijn ondernemers vooral bezig om te ontspannen, ...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld