1

dec

Waarderen is vooruitkijken

Een zeer belangrijk onderdeel voor het waarderingsproces van een onderneming is de toekomst van de onderneming. De resultaten c.q. kasstromen van de komende jaren zijn namelijk de basis voor de meest gebruikte (en ‘economische meest zinvolle’) waarderingsmethode: de DCF/APV-methode.

Het opstellen van een kwalitatief hoogstaande prognose dient derhalve zo nauwkeurig mogelijk te gebeuren en is van wezenlijk belang bij de waardebepaling van een onderneming! Maar hoe een prognose op te stellen?

Het verleden

Om een goede (financiële) inschatting te maken van de toekomst dient eerst een beoordeling plaats te vinden van ontwikkelingen in het verleden. De gerealiseerde resultaten in de afgelopen jaren dienen als indicatieve basis voor de prognose. Met name de meest recente jaarrekening dient hierbij vaak als vertrekpunt. Eerdere jaarrekeningen zijn echter ook niet onbelangrijk; de (definitieve) jaarrekeningen van de afgelopen drie of vijf jaar worden beoordeeld teneinde de historische ontwikkelingen in kaart te brengen (‘trends’).

Van belang is om de genormaliseerde resultaten te identificeren, om zo incidentele c.q. eenmalige kosten of opbrengsten niet mee te nemen in de analyse aangezien deze kunnen zorgen voor een vertroebeld beeld van de werkelijke operationele resultaten van de onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan incidentele boekwinsten die ontstaan uit de verkoop van bedrijfsactiva of een betaalde ontslagvergoeding.

De toekomst

De in het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst! Om een kwalitatief hoogstaande en realistische prognose op te stellen dient nader onderzoek verricht te worden. Van belang zijn inschattingen en verwachtingen van het management: is de onderneming ‘stabiel’ en is de verwachting dat dit de komende jaren ook zo blijft? Of worden er in de komende jaren grote uitbreidingsinvesteringen gedaan? Wat voor effect hebben deze uitbreidingsinvesteringen op de kosten en de omzet? En wat zijn de vooruitzichten van de betreffende sector of de markt als geheel?

Voor het opstellen van de prognose worden dan ook diverse bronnen geraadpleegd. Zijn er bijvoorbeeld loononderhandelingen gaande inzake de onderhavige cao, dan kan dit effect al worden meegenomen. Anderzijds kan het ook zijn dat verschillende branche-experts verwachten dat de prijzen van grondstoffen zullen gaan stijgen. Als de onderneming dan (bijvoorbeeld) erg afhankelijk is van deze grondstoffen voor het vervaardigen van haar producten, kan een kostenstijging worden meegenomen. Daarnaast zijn uiteraard de algehele macro-economische en sector/branche verwachtingen ook van belang. Als het bekend is dat de verwachting bestaat dat er een recessie aankomt, dan heeft dit ook financiële gevolgen voor de onderneming. Meestal dienen in dat geval meerdere scenario’s te worden opgesteld (een voorzichtig en optimistisch vooruitzicht) aangezien er alsdan veel onzekerheden bestaan.

Reality check!

Een combinatie van het verleden, het raadplegen van (kwalitatief hoogstaande!) marktinformatie en de verwachtingen c.q. plannen van het management voor de toekomst zorgen uiteindelijk voor een prognose die realistisch en goed onderbouwd (‘uitlegbaar’) is. Het blijft echter onwaarschijnlijk dat de prognose die wordt opgesteld één op één overeen zal overeenkomen met de daadwerkelijke toekomstige resultaten. Het investeren van tijd en de nodige zorgvuldigheid zorgen er echter voor dat de afwijking bij voorkeur tussen prognose en werkelijkheid zo klein als mogelijk gehouden wordt.

Tevens is er een goede ‘reality check’ beschikbaar om de prognose van het lopende jaar (of de afgelopen jaren) op haalbaarheid te toetsen middels de halfjaarlijkse- c.q. tussentijdse cijfers. Een extrapolatie van deze tussentijdse cijfers – al dan niet rekening houdend met seizoenspatronen – maakt een goede vergelijking tussen de werkelijkheid en de prognose mogelijk en hierdoor kan, indien nodig, de prognose worden aangepast zodat met recente ontwikkelingen rekening kan worden gehouden. Toch blijft gelden: historische resultaten geven geen garantie voor de toekomst!

Wilt u meer weten over prognosticeren of het waarderen van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Neem contact op

Meer nieuws

jm logo groot

JM Corporate Finance attends the IAPA International EMEA Conference in Norway for advisory firms

JM Corporate Finance attends the IAPA International EMEA Conference...

Lees verder
jm logo groot

Grote opkomst bij het inspirerende Seminar "Bedrijfsopvolging en Bedrijfsoverdracht".

Na het succes van vorig jaar, organiseerden JM Corporate Finance en...

Lees verder
columnmei2022

JM Corporate Finance in Regio Business

In de laatste editie van Regio Business staat de column die Jan van...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld