14

okt

Wat zijn EBITDA-multiples bij bedrijfswaardering? Even een opfrisser!

U kent het wel: “mijn onderneming is toch wel minstens 5x de nettowinst waard!” Ondernemers gebruiken vaak als maatstaf “nettowinst”, beter is om het begrip EBITDA te gebruiken.

EBITDA

In het MKB worden zogenaamde EBITDA-multiples zeer vaak toegepast. Maar wat betekent ook maar weer EBITDA? Dit woord staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”. Simpel gezegd: het bedrijfsresultaat van de onderneming in een boekjaar plus afschrijvingen, ofwel de gerealiseerde cash flow (“cash is king”). Voor het waarderen van een onderneming is de gerealiseerde “cash” de basis voor de berekeningen. Daarnaast spelen diverse kwalitatieve elementen een rol zoals: concurrentiepositie, kwaliteit management en medewerkers, innovatie, afhankelijkheid van een afnemer etc.

Gemiddelde multiples per sector

Indien de EBITDA van een onderneming bekend is, dan kan de zogenaamde ondernemingswaarde van de onderneming worden berekend middels het zoeken van een markt-multiple van een vergelijkbare onderneming. Brookz.nl rapporteert bijvoorbeeld ieder half jaar per sector/branche in de Nederlandse economie de gehanteerde gemiddelde multiple welke wordt ontleend aan enquêteresultaten onder corporate finance adviseurs. Dat is natuurlijk net de kritiek die op de multiple benadering wordt geuit danwel de “onzekerheid” die blijft bestaan: kan de onderneming die wordt gewaardeerd wel vergeleken worden met een gemiddelde markt-multiple? Immers ondernemingen kunnen boekhoudkundig verschillend omgaan met waarderingsgrondslagen, kostenallocaties, investeringen, het verantwoorden van voorzieningen e.d. Details in dit kader zijn echter niet bekend, maar deze zijn wel van belang teneinde de vergelijkbaarheid van resultaten en multiples te kunnen toetsen. JM Corporate Finance hanteert vanwege deze reden ook een “multiple-rekenmodel” waardoor de berekende multiple wordt onderbouwd middels diverse van belang zijnde key elementen, zowel financieel als kwalitatief, van de onderneming. Dit geeft meer houvast en is derhalve betrouwbaarder.

Conclusie

Ons inziens kan de EBITDA-multiple (branche gemiddelde en “multiple-rekenmodel”) wel degelijk een “indicatie” geven van de marktwaarde van een onderneming, echter de betreffende uitkomst dient altijd vergeleken te worden met de uitkomsten van andere gangbare waarderingsmethoden zoals de DCF-methode teneinde een conclusie te kunnen formuleren betreffende een marktconforme waarde-range. Een vergelijking maken tussen de uitkomsten van diverse waarderingsmethoden scherpt de discussie en creëert een goede basis voor de verdere onderhandelingen.   

 

Wenst u meer informatie over het laten uitvoeren van een waardering? JM Corporate Finance heeft een brede ervaring met de toepassing van diverse waarderingsmethoden. Neemt u voor meer informatie contact op met:

 

JM Corporate Finance B.V.

 

Jan van Wijngaarden, Partner

jvw@jmpartners.nl

06 – 53 229 496

 

Bart Koreman, Partner

bk@jmpartners.nl

06 – 55 718 515

 

www.jmpartners.nl

info@jmpartners.nl

Meer nieuws

jm logo groot

Deelname JM Partners aan IAPA International Conference in Miami

JM Corporate Finance in Breda/Amsterdam was among 20 global members...

Lees verder
fotogransiernick

JM Corporate Finance begeleidt bij verkoop van Gransier Bike Parts

Onlangs is Gransier Bike Parts te Heerlen overgenomen door ZenS te ...

Lees verder
afbeeldingartikeltrendsenontwikkelingenjmcf

Trends en ontwikkelingen in de huidige MKB overnamemarkt

In dit artikel beschrijven we een aantal trends en ontwikkelingen i...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Jan van Wijngaarden

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld