6

okt

Het belang van het tijdig laten uitvoeren van een waardering

Bij u als ondernemer zal regelmatig de vraag spelen; “Wat zou mijn onderneming op dit moment waard zijn?” De ervaring leert dat een ondernemer pas vaak een waardering van zijn of haar onderneming laat uitvoeren wanneer een mogelijke verkoop van de onderneming aan de orde is.

Bij het uitvoeren van een waardering worden het risicoprofiel van de onderneming, de waardedrijvers en de mogelijkheden c.q. kansen voor waardecreatie in beeld gebracht. De ondernemer heeft geen tot weinig tijd om de waardedrijvers (extra) aandacht te geven en de geïdentificeerde risico’s waar mogelijk te minimaliseren op het moment dat het uitvoeren van de waardering kort voor het moment van verkoop van de onderneming ligt. Het tijdig of tussentijds waarderen van de onderneming is derhalve sterk aan te raden teneinde hiervan in de toekomst te kunnen profiteren!

Wat is de waarde van mijn onderneming?

De waarde van een onderneming wordt niet eenvoudigweg afgelezen van de balans aan de hand van het eigen vermogen (de intrinsieke waarde). Het eigen vermogen is immers een boekhoudkundig element (saldo van activa minus passiva) en zegt niets over de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming.

Een ‘investering’ vindt doorgaans plaats om er in de toekomst de vruchten van te kunnen plukken. Dit is ook het geval bij een investering in een onderneming. De waarde van een onderneming ligt derhalve in de toekomst en kan bepaald worden aan de hand van de vrije toekomstige kasstromen van de onderneming. Elke koper wil zijn investering terugverdienen door middel van de toekomstige vrije kasstromen (‘verdiencapaciteit’); hierin speelt de historie van een onderneming nauwelijks een rol.  

Dit betekent dat het opstellen van een realistische en goed onderbouwde resultaat- en liquiditeitsprognose van wezenlijk belang is voor het kunnen bepalen van de waarde van de onderneming. Uit deze financiële overzichten blijkt namelijk hoeveel ‘cash’ de onderneming de komende jaren verwacht te gaan genereren. Vervolgens moet het risicoprofiel van de onderneming worden bepaald, waarmee de te verwachte genereren kasstromen worden verdisconteerd naar een bedrijfseconomische waarde per heden (‘ondernemingswaarde’).

Bij een onderneming die onvoldoende vrije kasstromen verwacht te (kunnen) genereren in de toekomst kan het dus voorkomen dat de bedrijfseconomische waarde lager is dan de intrinsieke waarde. Doorgaans is dit een teken van laag-renderende ondernemingsactiviteiten (‘onder-rendement’). Ergo tijdige aandacht voor de waardedrijvers van de onderneming creëert kansen om de toekomstige kasstromen te verhogen en daarmee de waarde van de onderneming.  

Waardedrijvers

Bij het uitvoeren van een waardering zullen wij samen met u als ondernemer de financiële informatie (historie en prognose) analyseren en beoordelen. Daarnaast zal tevens de kwalitatieve informatie in de waardering worden meegenomen, waaronder de kwaliteit en flexibiliteit van de bedrijfsvoering, de kansen en bedreigingen in de markt, de afhankelijkheid van eventueel de DGA of een bepaalde klant en de markt-/concurrentiepositie. Hierbij vragen wij u om kritisch na te denken over uw organisatie. Deze analyse resulteert doorgaans in allerlei vraagstukken zoals: “dient er geïnvesteerd te worden in bijvoorbeeld het machinepark of in de ICT/administratie omgeving?”; “dient het personeelsbestand te worden uitgebreid?” en mogelijke actuele vraagstukken zoals; “dient er een hogere voorraad te worden aangehouden gezien de huidige leveringsproblemen in de wereld?” en “kunnen er nog mogelijke prijsstijgingen te worden doorberekend in de verkooptarieven?”.

Het in kaart brengen van de waardedrijvers van de onderneming geeft een goed inzicht in ‘de knoppen waaraan door de ondernemer gedraaid kan worden’ voor het creëren van waarde voor een onderneming.

Waardecreatie

Het werken aan waardecreatie en het realiseren van waarde vergt tijd. Tijd die er doorgaans niet in voldoende mate meer is op het moment dat het verkooptraject daadwerkelijk wordt opgestart. Veel voorkomende waarderingsissues zijn het beperken van de afhankelijkheid van de directie en/of key-medewerkers, het verbeteren van de staat van onderhoud van het machinepark, het verder automatiseren van systemen en processen binnen de onderneming, het verhogen van de kwaliteit van de financiële administratie en het optimaliseren van de fiscale structuur.

Zorg dus dat u tijdig start met alle voorbereidingen, waaronder het laten uitvoeren van een indicatieve waardering dan wel een ‘nulmeting’. Dit zorgt ervoor dat de waardedrijvers tijdig inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast geeft dit u de tijd om alle attentie-/verbeterpunten tijdig aan te pakken met waardecreatie als gevolg. De praktijk toont aan dat een tijdige voorbereiding een hoog rendement oplevert, waarom dan niet nu hiermee aan de slag gaan?     

Wat kan JM Corporate Finance voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het belang van het tijdig laten uitvoeren van een waardering? En wilt u tijdig inzicht in het risicoprofiel van uw onderneming met bijbehorende waardedrijvers en  kansen voor waardecreatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Bekijk al onze diensten

Meer nieuws

jm logo groot

Overnametrends 2017

  Wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar 2017 op de ...

Lees verder
jm logo groot

Zit er wellicht een lijk in mijn kast?!

Due Diligence, een spannend proces!Op 13 november a.s. organiseert ...

Lees verder
ontwerpzondertitel

Ik wil mijn bedrijf verkopen en nu?

Het besluit om je bedrijf te verkopen is een belangrijke fase gedur...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld