13

apr

Opvolging binnen het familiebedrijf

Een familiebedrijf is een bedrijf dat van vader en/of moeder over kan gaan op één of meerdere kinderen. Een bedrijf dat overgedragen wordt van generatie op generatie en wordt gekenmerkt door de persoonlijke karaktereigenschappen en (familie) DNA, welke onderdeel zijn geworden van de bedrijfscultuur.

De bedrijfsoverdracht bij een familiebedrijf zorgt mogelijk voor meer financiële en fiscale risico’s dan bij een bedrijfsoverdracht (verkoop) aan een partij buiten de familie. Daarnaast spelen ook aspecten als emotie en de betreffende familieverhoudingen een rol.
Wat er bij een bedrijfsopvolgingstraject binnen familie zoal komt kijken, lichten wij in onderstaand artikel graag verder toe!

Algemeen

Voor veel familiebedrijven is niets zo belangrijk als het borgen van de continuïteit van het familiebedrijf voor de lange termijn en de volgende generatie(s). In dit kader is het van belang dat alle financiële, fiscale en juridische gevolgen in beeld worden gebracht en deze gevolgen voor alle betrokkenen (ook voor familieleden welke geen rol zullen gaan spelen in de bedrijfsoverdracht), inzichtelijk, duidelijk en bekend zijn. Dat een bedrijfsopvolging binnen familie (extra) aandacht behoeft, blijkt wel uit het feit dat het grootste gedeelte (70%) van de familiebedrijven het niet overleeft, nadat een wisseling van generatie heeft plaatsgevonden. Een Corporate Finance adviseur is alsdan van essentieel belang, omdat deze adviseur de ondernemer in het meestal toch wel emotionele traject kan ondersteunen c.q. begeleiden, maar ook realistisch en volledig objectief een advies kan verstrekken conform de gangbare M&A praktijk.

Bij een bedrijfsoverdracht gaat het (hoofdzakelijk) over de overdracht van het eigendom en de  zeggenschap van de onderneming en de betreffende leiding over de onderneming. Een langdurige voorbereiding (van bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar) is in ieder geval cruciaal op het moment dat de volgende generatie nog (te) weinig kennis en ervaring van de branche en de ins-en-outs van de onderneming heeft. Dit bepaalt mede voor de ondernemer hoe zijn of haar betrokkenheid bij de onderneming na de bedrijfsoverdracht kan worden ingericht. Daarnaast zal altijd de vraag spelen: “wilt u als ondernemer direct alle touwtjes uit handen geven?”

Bedrijfsoverdracht binnen familie (proces)

Een bedrijfsoverdracht binnen familie en bijbehorende voorbereiding begint dus daadwerkelijk al jaren voorafgaand aan de feitelijke bedrijfsopvolging. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de bedrijfsoverdracht vraagt om een intensieve communicatie tussen alle betrokken partijen, inclusief hun adviseurs, de accountant en/of fiscalist.

De volgende onderwerpen zullen in ieder geval worden besproken en beoordeeld (niet-limitatief):

  • Waardering: wat is een objectieve waarde en prijs voor het familiebedrijf?
  • Financiële planning: wanneer en hoe kan de ondernemer met zijn bedrijf stoppen c.q. het eigendom, de zeggenschap en de leiding overdragen?;
  • Formuleren van eigendomsstrategie: wie mag wanneer en onder welke voorwaarden eigenaar worden van het familiebedrijf?;
  • Fiscale risico’s en/of mogelijkheden: zoals toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling en de mogelijkheden en fiscale consequenties bij schenken en (ver)erven van het familiebedrijf.

De voorbereiding en uitwerking van onder andere bovenstaande onderwerpen en daarnaast de duidelijke communicatie en transparantie in dit kader, zorgen voor een blijvende en goede harmonie binnen de familie. Het is namelijk in ieders belang, zowel voor de ondernemer als voor de (toekomstige) opvolger(s) van de onderneming dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar wordt gebracht. Bij het vervreemden van de aandelen van de onderneming of bij het vervreemden van enkel de activa/passiva, kan er een fiscale belastinglast ontstaan bij de verkoper en kan er alsdan een liquiditeitsprobleem optreden als er niet bij de voorbereiding is nagedacht over de fiscale (vennootschappelijke) structuur en/of de financieringsstructuur van de transactie.

Samengevat kunnen wij stellen dat fiscale optimalisatie en het waarborgen van de continuïteit de sleutelwoorden zijn bij een bedrijfsoverdracht binnen familie. Voor het realiseren van dit doel kan de bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genoemd, uitkomst bieden bij een bedrijfsovername binnen de familie. Deze fiscale regeling zorgt ervoor dat de belastingheffing bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie geen obstakel vormt voor de continuïteit van het bedrijf. Zo kan de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven van de schenker naar de verkrijger en is er een (gedeeltelijke) vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Voor toepassing van de BOR dient wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Een aantal van deze voorwaarden zijn; de erflater moet minimaal 1 jaar de onderneming in eigendom hebben, de erfgenaam of verkrijger moet de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten en moet daarnaast reeds 3 jaar in dienst zijn bij de bewuste onderneming en de belastingvrijstelling geldt in beginsel alleen op het gedeelte ondernemingsvermogen.   

Wenst u meer informatie te ontvangen over een bedrijfsoverdracht binnen familie, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit of bent u op zoek naar een adviseur die u bij het volledige traject kan begeleiden? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van JM Corporate Finance B.V.

Wist u dat?

Jan van Wijngaarden het boekje ‘En Nu?’ heeft geschreven over bedrijfsopvolging binnen de familie? Vraag hier uw exemplaar aan.

Meer weten over de diensten van JM Corporate Finance?

Meer nieuws

jm logo groot

Gouden tips voor bedrijfsoverdracht: tip 22

Bij JM Corporate Finance begeleiden wij met grote regelmaat be...

Lees verder
19.crucialestapintentieverklaring

Benader de overdracht vanuit de onderneming

Belangrijk bij een koop-/verkooptraject is het kiezen van het juist...

Lees verder
fotorob2

Uitbreiding team JM Corporate Finance!

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen, Rob van Oosterhout is gestar...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld